Izgradnja ceste i druge komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Antunovac

eu letva

Grad Virovitica je 17. lipnja 2019. godine započeo s provedbom projekta Izgradnja ceste i druge komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Antunovac. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. kroz poziv „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“.
Ukupna vrijednost projekta je 3.807.735,63 HRK, od čega bespovratna sredstva iznose 3.148.293,61 HRK (84,99% ukupnih prihvatljivih troškova), a svrha projekta je podići razinu poduzetničke aktivnosti u gradu Virovitici stvaranjem privlačnih uvjeta za poduzetnike kroz ulaganje u infrastrukturu Zone Antunovac.

Projektom, čija provedba traje do 17. lipnja 2021. godine, uspostavit će se nova zajednička osnovna i dodatna infrastruktura u Poduzetničkoj zoni Antunovac, koja obuhvaća izgradnju nove cestovne infrastrukture, vodovodne i kanalizacijske mreže, plinovoda, telekomunikacijske infrastrukture te postavljanje javne rasvjete.

Provedbom projektnih aktivnosti očekuje se poboljšanje prometne povezanosti i komunalne opremljenosti Poduzetničke zone Antunovac, povećanje broja poduzetnika koji posluju u Zoni te povećanje aktivirane površine Zone. Sve navedeno doprinijet će održivom gospodarskom razvoju grada, županije i regije, novim poduzetničkim mogućnostima koji povlače otvaranje novih radnih mjesta.

Za više informacija o projektu i projektnim aktivnostima:
Slađana Lazić, dipl. ing. građ., voditeljica projekta
Trg kralja Zvonimira 1, 33000 Virovitica
tel: 033 638 216; e-mail: sladjana.lazic@virovitica.hr

Više informacija o Europskim fondovima možete pronaći na web stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

 

Ovaj projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

eu

Skip to content