Izdana Potvrda glavnog projekta za gradnju Panonskog drvnog centra kompetencija

drvni centarUpravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice izdao je Potvrdu glavnog projekta (građevinsku dozvolu) za gradnju Panonskog drvnog centra kompetencija – projekt čiji je nositelj Virovitičko-podravske županija. Time je kompletirana sva potrebna tehnička dokumentacija za pripremu i apliciranje projekta za financiranje iz strukturnih fondova Europske unije. Projektom „Panonski drvni centar kompetencija“ obuhvaća se izgradnja, opremanje i razvoj centra koji će pružati usluge poduzetnicima u drvno-prerađivačkom sektoru u Panonskoj regiji i šire uvođenjem novih dizajniranih i inovativnih proizvoda i pružanjem ostalih usluga s ciljem podizanja kompetencija i konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika u sektoru. Centar će se izgraditi na predviđenoj lokaciji u virovitičkoj Poduzetničkoj zoni II, a u njemu će se zaposliti 6 djelatnika visoke stručne spreme. Usluge koje će nuditi uključuju istraživanja i razvoja tehnologije i novih proizvoda i usluga za namještaj i drvene konstrukcije, certificiranje, informiranje, promociju i drugo. Panonski drvni centar kompetencija u ožujku 2013. godine proglašen je od strane Hrvatskog klastera konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora „Projektom od nacionalnog interesa za drvno-prerađivački sektor“.

Skip to content