Izdana lokacijska dozvola za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda vrijedan 35 milijuna kn, a cijeli projekt čak 120 milijuna kn

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju po zahtjevu virovitičke komunalne tvrtke Virkom d.o.o. izdali su lokacijsku dozvolu za građenje kompleksa UPOV-a (uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) čija procijenjena vrijednost iznosi 35 milijuna kuna, a vrijednost ukupnog projekta procijenjena je na čak 120.000.000,00 kuna.
Prema riječima direktora Virkoma Damira Marenića natječaj za projektiranje glavnog i izvedbenog projekta kao i za izvođenje građevinskih radova sa ugradnjom sve potrebite opreme bit će raspisan u prvom kvartalu 2015. godine. Kada bude izabran izvođač radova izvršit će se i projektiranje za ponuđenu opremu jer su to uvjeti Europske unije kako se niti jedan proizvođač opreme ne bi favorizirao. Nakon toga krenut će se u ishođenje građevinske dozvole pa bi do kraja 2015. godine trebali započeti i sami radovi na jednom od najvećih projekata koji će biti odrađeni u gradu Virovitici.

Skip to content