Izdana lokacijska dozvola za trgovački centar „PARK & SHOP“

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice izdao je lokacijsku dozvola za građenje trgovačkog centra „PARK & SHOP“ u Osječkoj ulici bb u Virovitici, izdana je investitoru Saluto d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Put Brodarice 6….Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice izdao je lokacijsku dozvola za građenje trgovačkog centra „PARK & SHOP“ u Osječkoj ulici bb u Virovitici, izdana je investitoru Saluto d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Put Brodarice 6.Građevina je ukupne bruto površine 6.184,00 m2, sadrži trgovinu robom dnevne potrošnje sa pratećim sadržajima kao i 5 trgovina neprehrambene namjene, ugostiteljske sadržaje i upravni dio.

Pristup građevini predviđen je sa sjevera, neposredno iz Osječke ulice, sa izvedbom priključka na prometnicu sukladno posebnim uvjetima Hrvatskih cesta i iz  Slavonske ulice sukladno uvjetima Upravnog odjela za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice. 

Predmetna građevina će osim ponude novih i atraktivnih trgovina i mogućnosti zapošljavanja, predstavljati doprinos oblikovanju suvremenog izgleda grada. Radi se o arhitekturi prilagođenoj ovakvom tipu gradnje i namjene, koja svojim izgledom intrigira i privlači kupca, konceptualno zadovoljava sve funkcije koje su postavljene kao ciljni zahtjevi: pristupačnost, snalaženje pri kretanju, preglednost, sigurnost u korištenju, transparentnost, jednostavnost i funkcionalnost, uz osiguravanje svih potrebnih pristupa i parkirališta.    

Skip to content