Izdana lokacijska dozvola za rekonstrukciju i obnovu Gradskog parka u Virovitici

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice izdao je lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju i obnovu Gradskog parka u Virovitici. Rekonstrukcija i obnova gradskog parka na površini od 136.440 m² izvodit će se po sljedećim prostornim cjelinama:

a) gornji park – razina platoa oko dvorca
b) donji park – razina ispod platoa nekadašnjeg opkopa/utvrde
c) novi park na prostoru između grabišta i današnjeg trga
d) šetalište ispred postojeće zgrade gimnazije
e) uklanjanje postojećeg kompleksa gradskog bazena
f) rekonstrukcija i obnova drveća, grmlja i zelenih površina
g) rekonstrukcija i obnova parkovnih staza i kolno-pješačkih površina
h) rekonstrukcija pristupnog mosta
i) perivojna oprema (arheološka prezentacija, oprema prostora klupama, panoima, putokazima i sl.)
j) vanjska rasvjeta

Do sada je izrađen idejni projekt koji je izradila tvrtka URBOS d.o.o. iz Osijeka. Slijedi ugovaranje glavnog projekta što je nominirano prema Ministarstvu turizma. Projekt rekonstrukcije i obnove Gradskog parka u Virovitici u konačnici će se nominirati kao europski projekt. (virovitica.hr)

Skip to content