Izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju i obnovu Gradskog parka u Virovitici

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice izdao je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i obnovu Gradskog parka u Virovitici. Rekonstrukcija i obnova gradskog parka na površini od 136.440 m² izvodit će se po sljedećim prostornim cjelinama:
– gornji park – razina platoa oko dvorca
– donji park – razina ispod platoa nekadašnjeg opkopa/utvrde
– novi park na prostoru između grabišta i današnjeg trga
– šetalište ispred postojeće zgrade gimnazije
– uklanjanje postojećeg kompleksa gradskog bazena
– rekonstrukcija i obnova drveća, grmlja i zelenih površina
– rekonstrukcija i obnova parkovnih staza i kolno-pješačkih površina
– rekonstrukcija pristupnog mosta
– perivojna oprema (arheološka prezentacija, oprema prostora klupama, panoima, putokazima i sl.)
– vanjska rasvjeta
Ono što je najvažnije naglasiti da je izdavanjem građevinske dozvole projekt rekonstrukcije i obnove Gradskog parka u Virovitici, koji Grad Virovitica priprema u suradnji s virovitičkom Razvojnom agencijom VTA spreman za prijavu na EU natječaje čije raspisivanje se uskoro očekuje.

Skip to content