Izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Milanovcu

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Virovitice izdao je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta u Milanovcu. Projektom je utvrđeno postojeće stanje te planirani zahvat podijeljen na sljedeće dionice:

  • Ulica Svetog Trojstva – dužina 520 metara (rekonstrukcija kolnika, izvedba pješačke staze s istočne strane, izvedba oborinske kanalizacije
  • Ulica Svetog Trojstva i raskrižje s Ulicom Zbora narodne garde, Ulica 30. svibnja i Ulica Svetog Križa – dužina 480 metara (rekonstrukcija kolnika, izvedba obostrane pješačke staze, izvedba biciklističke staze sa sjeverne strane, izvedba oborinske kanalizacije, rekonstrukcija ćetverokrakog raskrižja izvedbom mini kružnog toka i pripadajućih pješačkih i biciklističkih staza)
  • Ulica Svetog Križa od raskrižja sa Ulicom Zbora narodne garde i Ulica 30. svibnja do Ulice Zlatnog Polja – 770 metara (rekonstrukcija kolnika, izvedba obostrane pješačke staze, izvedba biciklističke staze sa južne strane, izvedba oborinske kanalizacije i izmještanje dijela javne rasvjete)
  • Ulica Svetog Križa od Ulice Zlatnog Polja do odvojka – 220 metara (rekonstrukcija kolnika, izvedba obostrane pješačke staze i izvedba oborinske kanalizacije)
  • Ulica Svetog Križa od odvojka do Sjevernjaka – 318 metara (rekonstrukcija kolnika, izvedba pješačke staze sa sjeverne odnosno istočne strane, izvedba oborinske kanalizacije i produženje javne rasvjete)
  • Ulica Svetog Križa od odvojka prema jugu do II. Odvojka Ulice Svetog Križa – 429 metara (rekonstrukcija kolnika, izvedba pješačke staze sa zapadne strane, izvedba oborinske kanalizacije i izvedba sanitarne kanalizacije)
  • Ulica 30. svibnja od mjesnog doma u Milanovcu do IV. Odvojka – 767 metara (izvedba pješačke staze sa sjeverne strane)
  • Ulica Vinogradski put od Ulice 30. svibnja do odvojka – 400 metara (izvedba pješačke staze sa sjeverne strane)
  • Kolektor oborinske kanalizacije za brdski sliv na dijelu Ulice Svetog Križa
  • Nastavak sanitarne kanalizacije u Ulici Svetog Križa do II. Odvojka Ulice Svetog Križa

Na ovaj način Grad Virovitica učinio je sve potrebito da se projekt može nominirati na natječaj Europske unije na koje projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u naselju Milanovac namjerava prijaviti.

Skip to content