Iza LAG-a “Virovitički prsten” najuspješnijih pola godine rada

Nakon dobivanja Odluke o odabiru LAG-a te potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava odabranom LAG-u (2017. godine) s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, LAG „Virovitički prsten“ je tijekom 2023. godine nastavio provedbu aktivnosti iz Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“, Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ te Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i prijelaznog razdoblja (koje se odnosi na 2021. i 2022. godinu).

U sklopu Podmjere 19.1., tijekom 2023. godine nastavljen je proces izrade nove Lokalne razvojne strategije LAG-a „Virovitički prsten“ za razdoblje 2023.-2027., u sklopu kojeg su održane javne radionice na kojima su svi zainteresirani dionici s područja LAG-a „Virovitički prsten“ mogli zajednički definirati stvarne i realne potrebe te planirane intervencije, koje će biti glavni temelj za raspisivanje novih natječaja i odabir projekata s područja LAG-a u programskom razdoblju 2023.-2027. Od ukupno dodijeljenog iznosa za provedbu Podmjere 19.1., tijekom 2023. godine, LAG-u „Virovitički prsten“ isplaćeno je ukupno 10.453,14 EUR, odnosno 78,76%.

Nakon što je LAG-u „Virovitički prsten“ za provedbu Podmjere 19.2., odnosno za raspisivanje LAG natječaja i odobravanje projekata s područja LAG-a, odobreno ukupno 1.438.230,51 EUR, LAG je raspisao ukupno 6 LAG natječaja.

Više pogledajte na: http://bitly.ws/LSRL

(LAG “VIP”)

 

Skip to content