Iz Zagreba za Virovitičke ribnjake stiže 1.485.000,00 kuna

Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Petar Čobanković potpisali su u Zagrebu Ugovor o zajedničkom financiranju za projekt ”Dovršetak izgradnje turističke ceste na virovitičkoj Bilogori” (prostor Virovitičkih ribnjaka).Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Petar Čobanković potpisali su u Zagrebu Ugovor o zajedničkom financiranju za projekt ”Dovršetak izgradnje turističke ceste na virovitičkoj Bilogori” (prostor Virovitičkih ribnjaka).

Grad Virovitica, Hrvatske šume i Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije započeli su radove na izgradnji turističke ceste na prostoru Virovitičkih ribnjaka koji je izuzetno važan za daljnji razvoj turizma te obnovu, uređenje i proširenje postojećih sadržaja na tom području.

Kako je istaknuo gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin, izgradnja ove ceste uvelike će pripomoći očuvanju ovog prostora koji ima veliku prirodnu vrijednost i potencijalni je turistički biser kontinentalnog dijela Republike Hrvatske, jer se od neuređenih ribnjaka planira spojiti prvi i drugi ribnjak, te produbiti na dubinu od oko 5 metara i napraviti novo jezero koje bi bilo namijenjeno za turističko-športsko-rekreativne svrhe. Na prostoru ispred brane uredili bi se športski tereni (nogometni, odbojkaški, boćalište…), uredilo bi se izletište, biciklističke i šetališne staze, napravio kamp, a postojeći objekt na trećem ribnjaku uredio bi se kao ugostiteljski objekt. Kao prvi preduvjet da se to ostvari je i izgradnja nisko-naponske mreže kako bi se osiguralo kvalitetne priključke na struju i izbjeglo korištenje bučnih i ekološki neprihvatljivih strujnih agregata. Ostali ribnjaci koristili bi se isključivo za sportski ribolov. Cesta bi u konačnici bila asfaltirana samo do 3. ribnjaka, dok bi se ostatak ceste uredio ali ne i asfaltirao kako se ne bi ugrožavala prirodna ravnoteža i biološka raznolikost ovog kompleksa koji se proteže na površini od oko 80 hektara i sadrži više od 100 različitih biljnih vrsta.

U projektu čija vrijednost iznosi preko 3.000.000,00 kuna Ministarstvo će sudjelovati sa iznosom od 1.485.000,00 kuna, a ostatak će zajednički sufinancirati Grad Virovitica, Hrvatske šume i Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije.

Skip to content