Ivica Kirin o pokretanju POS kuća u nizu: Grad će se odreći svojih troškova kako bi se građanima osigurala što niža cijena kuće

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Jedno od pitanja vijećnika upućeno gradonačelniku Ivici Kirinu na aktualnom satu 38. sjednice Gradskog vijeća odnosilo se na pokretanje priče oko kuća u nizu za mlade obitelji preko Programa poticane stanogradnje.

Trenutno je u tijeku provođenje ankete za iskaz interesa, a gradonačelnik je informirao vijećnike i javnost o sljedećim koracima, očekivanoj realizaciji te orijentacijskoj cijeni kvadrata kuće.

Nakon provedene ankete o zainteresiranosti, Gradsko vijeće donosi dvije odluke – jedna se odnosi na uključivanje u program POS-a, a druga na uvjete i kriterije za kupnju kuće iz programa POS. Nakon toga Grad provodi natječaj za formiranje liste prvenstva (stvarni budući kupci) te sklapa predugovor s Razvojnom agencijom VTA o provođenju programa POS-a. Potom se ugovara projektna dokumentacija, pribavljaju dozvole i provodi javna nabava za izgradnju. S bankama se dogovaraju uvjeti kreditiranja, a s APN-om sklapa ugovor o osiguranju dijela troškova izgradnje. Želimo olakšati procedure dobivanja kredita po najpovoljnijim uvjetima na tržištu upravo onim građanima koji zbog manje plaće, odnosno zbog slabije materijalne situacije ne mogu sami osigurati dobivanje kredita za rješavanje stambenog pitanja, a u takvoj situaciji se obično nalaze mlade obitelji, rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

Cijela procedura kupnje stanova iz programa POS-a određena je Zakonom o poticanoj stanogradnji.

Grad želi svojim sugrađanima osigurati što nižu cijenu kuće po m2, pa je spreman odreći se svih svojih troškova: cijene gradilište, troškova izgradnje ukupne komunalne infrastrukture, osloboditi od komunalnog doprinosa, a i sve druge troškove koji se jave tijekom izgradnje, a sve da bi cijena bila ispod 1.000 E/m2, ako to bude moguće u današnje vrijeme, dodao je gradonačelnik.

Inače, POS provode (većinom stanovi):

  • Općina Cestica – cijena 1.300 E/m2
  • Grad Bjelovar – cca 1.000
  • Grad Varaždin – 1.000 E
  • Grad Koprivnica- cijena cca 1.260

Maksimalna cijena po Zakonu je 1.350 E/m2

Skip to content