Ivica Kirin na 2. sjednici Partnerskog vijeća Urbanog područja Virovitice: U novom financijskom razdoblju ponovno nas čeka puno projekata

Gradsko vijeće Grada Virovitice usvojilo je na 7. sjednici, održanoj u utorak, 18. siječnja Odluku o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica: Akcijskog plana, Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana.

Ovoj Odluci prethodilo je donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja (SRUP), koju je Gradsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 15. studenog prošle godine te osnivanje Koordinacijskog i Partnerskog vijeća od strane gradonačelnika Ivice Kirina.

Sukladno odluci Gradskog vijeća od 15. studenog, SRUP je dan u izradu te je prema Zakonu o strateškom planiranju i sukladno Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (verzija 2.0) u roku 90 dana potrebno donijeti odluku o pokretanju postupka izrade provedbenih akata.

Strategija predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje i temeljni je strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti.

Upravo je danas (petak) u Velikoj vijećnici Grada Virovitice održana 2. sjednica Partnerskog vijeća Urbanog područja Virovitice, na kojoj je jednoglasno usvojen i konačni nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijski akcijski plan za Strategiju razvoja urbanog područja Virovitica za financijsko razdbolje 2021. – 2027. godine.

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo u čijem su sastavu predstavnici svih segmenata društva (javni sektor, civilni sektor, gospodarstvo), a imenovano je od strane gradonačelnika Virovitice radi izrade Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica.

Podsjetimo, održivi urbani razvoj u Republici Hrvatskoj provodi se putem integriranih teritorijalnih ulaganja – ITU mehanizma, koji se po prvi puta koristi u Europskoj uniji u razdoblju 2014. – 2020. godine te koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa i ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. I u novoj financijskoj perspektivi, velika važnost bit će dana razvoju regija i gradova koji izravno i snažno doprinose pametnom, održivom i uključivom rastu Europske unije.

Prema riječima predsjednika Partnerskog vijeća Urbanog područja Virovitica i gradonačelnika Ivice Kirina, prijavljivat će se oni projekti koji se neće moći nominirati na redovne natječaje iz EU fondova.

Komunikacijska strategija u sebi sadrži informacije o načinu komunikacije s javnošću te komunikacijske kanale, dok se Komunikacijskim akcijskim planom definira okvir za postizanje ciljeva određenih Komunikacijskom strategijom. Konkretno, usvajanjem ove Komunikacijske strategije cilj je građanima prezentirati koje to projekte želimo ostvariti kroz ITU mehanizam i zašto su oni važni stanovnicima Urbanog područja Virovitice, odnosno grada Virovitice i općina Lukač i Suhopolje. Postoje određene procedure, a sve odluke donosit ćemo uglavnom na sjednicama Partnerskog vijeća i naših predstavničkih tijela. Iz Europske unije čeka se još potvrda o visini sredstava koja će biti dodijeljena Hrvatskoj, a tad će i svi nosioci projekata u Hrvatskoj kroz ITU mehanizam, između ostalih i Grad Virovitica, znati s čime raspolažu i koje projekte mogu nominirati na natječaje – rekao je na današnjoj sjednici Kirin i naglasio kako će Virovitica u novom financijskom razdoblju ponovno biti veliko gradilište s puno novih projekata. (www.icv.hr, foto: M. Bašić)

Skip to content