Istina o cijeni vode u Virovitici – niti je poskupila, niti je najskuplja

Na press konferenciji koja je jučer održana u Gradskoj upravi gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin osvrnuo se je na dopis koji je dobio od direktora tvrtke Virkom d.o.o. Zdravka Pera, a koji ga je upozorio na neke napise u tiskovinama vezane uz navode da je cijena pitke vode u Virovitici najskuplja u Republici Hrvatskoj.1 1260349206Na press konferenciji koja je jučer održana u Gradskoj upravi gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin osvrnuo se je na dopis koji je dobio od direktora tvrtke Virkom d.o.o. Zdravka Pera, a koji ga je upozorio na neke napise u tiskovinama vezane uz navode da je cijena pitke vode u Virovitici najskuplja u Republici Hrvatskoj.
Tom prigodom Gradonačelnik Kirin izrazio je žaljenje što neki gradski vijećnici već godinama neargumentirano provlače tezu i obmanjuju javnost da je pitka voda u Virovitici najskuplja u Hrvatskoj i na taj način indirektno štete svom gradu stvarajući dojam da su cijene komunalija u gradu Virovitici izrazito visoke.

– Doista više ne vidim razloga za takve izjave. Da je u tijeku predizborna kampanja za lokalne izbore to bi još donekle i razumio, ali ovako je to doista nepotrebno i neproduktivno i samo štetno za naš grad rekao je između ostalog gradonačelnik Kirin.

Također, u cijelosti prenosimo reagiranje direktora tvrtke Virkom d.o.o. Zdravka Pera;

• Nije točno da je u Virovitici najskuplja pitka voda u Hrvatskoj
• Nije točno da se povećanje PDV odrazilo na povećanje cijene vode
• Namjenska sredstva u cijeni vode iznose 2 kn/m³ , ali su strogo namjenska za kapitalna ulaganja

Činjenica je :
• Da cijena vode služi za:
a) pokriće troškova crpljenja, prerade i distribucije vode kroz javni vodoopskrbni sustav,
b) zbrinjavanje fekalnih otpadnih voda kroz sustav odvodnje,
c) troškove biološkog pročišćavanja otpadnih voda na uređaju koji se nalazi u sklopu Tvornice šećera Viro d.d.
• U cijenu je uključena koncesijska naknada, naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, dvije namjenske kune te PDV. Cijena je utvrđena 01. listopada 2005. god. Odlukom Gradskog vijeća grada Virovitice.
• Na Rang listi cijena vode za domaćinstva koji svake godine objavljuje Vodovod Osijek za cijelu Hrvatsku od 186 kategorija cijene vode, Virkom se nalazi na 73. mjestu sa cijenom 9,96 kn/m³ (na 1. mjestu Lovran sa 17,51 kn, bez pročišćavanja), a sa cijenom 7,97 kn/m³ se nalazi na 135. mjestu.
• Cijena vode, odvodnje i pročišćavanja za domaćinstva u gradu Virovitici iznosi 9,96 kn/m³, dok za domaćinstva bez kanalizacije ona iznosi 7,97 kn/m³.
• Da je prodajna cijena vode u Virovitici za domaćinstva 6,64 kn/m3 i sastoji se od slijedećih elemenata: osnovne cijene vode ( 3,04 kn), koncesijske naknade (0,08 kn), naknade za korištenje vode (0,80 kn), namjenske dvije kune i naravno PDV-a (0,72 kn), dok se ostatak od 3,32 kn/m3 odnosi na naknadu za zaštitu voda, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda koju mnogi gradovi u Republici Hrvatskoj nemaju pa su im i cijene niže
• Od ukupne cijene 9,96 kn/m³ distributeru – VIRKOMU d.o.o. na raspolaganju ostaju samo 5,52 kn/m³, odnosno od 7,97 kn/m³ ostaje 3,39 kn/m³.
• zahvaljujući namjenskoj kuni bili smo u mogućnosti zatražiti tuđa sredstva ( Hrvatske vode, Fondovi, Svjetska banka), te je za prikupljenih 9.318.368,00 kuna od uvođenja namjenske kune ( 01.listopada 2005. g. ) u istom razdoblju u izgradnju nove infrastrukture, nabavu opreme i postrojenja na vodocrpilištu Bikana investirano je 138.250.000,00 ku, a upravo zahvaljujući tim sredstvima uskoro će sva domaćinstva u Virovitici biti priključena na kanalizacijsku mrežu što u mnogim sredinama nije slučaj
• Cijena nakon 1.kolovoza 2009. nije promijenjena unatoč povećanju PDV-a sa 22 na 23%.
• Da kod nekih distributera voda koja se crpi iz podzemlja ( npr. Orahovica…) u potpunosti udovoljava propisane zdravstvene standarde i osim dezinfekcije ne zahtjeva preradu pa se može izravno isporučivati u vodovodnu mrežu, dok npr. u Virovitici voda koja se crpi iz podzemlja tek je „sirovina” koja se prerađuje u „tvornici vode” na način da se prethodno aerira, nakon čega slijedi filtracija kroz pješčane filtere, dezinfekcija vode i isporuka u sustav što dodatno povećava troškove.
• Poslovni i investicijski planovi tvrtke Virkom d.o.o. usklađeni su sa planovima vlasnika koje čine Grad Virovitica i općine Suhopolje, Lukač, Gradina i Špišić Bukovica te potrebama žitelja na distributivnom području koji čini 550 km vodovodne i preko 100 km kanalizacijske mreže.
• Naši planovi su dobili potporu u sufinanciranju kroz Sporazum Vlade RH za Virovitičko- podravsku županiju, kod Hrvatskih voda, Fonda za regionalni razvoj RH, Svjetske banke a nominirani su i projekti prema predpristupnim fondovima Europske unije.
• Svakodnevno se vodi naročita pažnja kvaliteti vode na vodocpilištu BIKANA koja ni u jednom trenutku ne prestaje teći do naših korisnika a u planu je proširanje kapaciteta prerade te izgradnja sustava odvodnje u općinskim središtima.

Skip to content