Ispod današnje crkve sv. Roka pronađena crkva iz 15. st ?

Prema prvim istraživanjima koje su obavljene uz temelje crkve sv. Roka u Virovitici postoji opravdana sumnja da se, s obzirom na način gradnje, radi o crkvi koja je prethodila današnjoj, tj. objektu iz 15.-16. st. rekla je o prvim istraživanjima Silvija Salajić, prof. arheologije i viša kustosica Gradskog muzeja u Virovitici. Do sada su pronađeni temelji 3 kontrafora ( vanjski potporni stupovi u gotičkoj crkvenoj arhitekturi). Objekt je imao drugačiji smjer od današnje crkve jer se temelji ne podudaraju sa današnjim. Pronađeni su i dijelovi srednjovjekovne atipične keramike. Sa južne strane današnje crkve pronađen je i tunel koji je dokaz povezanosti sa srednjovjekovnom nizinskom utvrdom koja se je nalazila na području današnjeg Dvorca Pejačević. Tunel je bio izlaz za nuždu i izlazio je ispod glavnog oltara u kriptu (kamenu prostoriju ispod poda crkve, koja se koristila kao kapelica ili mjesto za čuvanje relikvija). U zvonik crkve ugrađeni su i komadi klesanog kamena od bilogorskog pješčenjaka koji se je koristio kod gradnje srednjovjekovne nizinske utvrde.

Skip to content