Isplata potpora isključivo na žiro-račun korisnika

agencija-za-placanje-u-prrrSukladno članku 8. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju od 24. srpnja 2010. godine (NN br. 92/10) te sukladno članku 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju od 4. studenog 2011. godine (NN br. 124/11) propisano je da sredstva potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju ne mogu biti predmet ovrhe. Na temelju tog propisa, a u skladu s Pravilnikom o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe, donesenim od strane ministra financija (NN br. 148/10, NN br. 31/11) korisnici državnih potpora u poljoprivredi čiji je žiro račun bio blokiran, otvarali su posebne račune na koje se vršila isplata državnih potpora. Sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju od 31. listopada 2012. godine (NN br. 120/12) koji je stupio na snagu 8. studenog 2012. godine odredba o izuzeću više ne postoji te se isplata potpore izvršava sukladno članku 63. stavku 1. tog Zakona koji glasi: Isplata potpora obavlja se isključivo na žiro račun korisnika.

Na temelju ove odredbe isplata potpora korisnicima ne može se više vršiti na račun posebnih namjena. Slijedom navedenog pozivaju se svi korisnici potpora u poljoprivredi koji u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava imaju upisan račun posebnih namjena („zaštićeni račun“) da u što kraćem roku naprave promjenu računa u račun za poslovne namjene. Od 1. siječnja 2013. godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju više neće izvršavati isplate državnih potpora krajnjim korisnicima na račun posebnih namjena. (www.apprrr.hr)

Skip to content