Ispitivanje o stambenim potrebama građana Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

U cilju rješavanja osnovnih potreba građana, a kao jednu od mjera za gospodarski razvoj Grada i prioritetni interes da se što više mladih sugrađana zadrži na području Grada omogućavajući im riješiti na adekvatan i njima poželjan način stambeno zbrinjavanje, Gradsko poglavarstvo razmatralo je i donijelo Zaključak o provođenju Ankete o stambenom zbrinjavanju građana grada Virovitice koji prvi puta rješavaju svoje stambeno pitanje.U cilju rješavanja osnovnih potreba građana, a kao jednu od mjera za gospodarski razvoj Grada i prioritetni interes da se što više mladih sugrađana zadrži na području Grada omogućavajući im riješiti na adekvatan i njima poželjan način stambeno zbrinjavanje, Gradsko poglavarstvo razmatralo je i donijelo Zaključak o provođenju Ankete o stambenom zbrinjavanju građana grada Virovitice koji prvi puta rješavaju svoje stambeno pitanje.

Ovaj projekt ima za cilj da se utvrdi i izvrši procjenu stvarnih potreba za izgradnjom objekata kolektivne stambene izgradnje (stanova), za izgradnjom kuća odnosno za osiguranjem gradilišta za individualnu stambenu izgradnju. U cilju dobivanja potrebnih informacija, a koje će se koristiti za izradu prostornih planova i programa razvoja, ocijenjeno je nužnim prikupiti odgovarajuće podatke od građana.

Stoga Vas pozivamo da se odazovete na ovu anketu te UPITNIK objavljen u prilogu ovog poziva ispunite i dostavite do 30.lipnja 2009.godine putem pošte ili osobno na adresu Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6/II sa naznakom: „Za Anketu o stambenom zbrinjavanju”.

Posebno ističemo da ova Anketa nije podloga za konkretan odabir odnosno izradu konkretne Liste prioriteta.
Informacije prikupljene ovom anketom služit će isključivo za dobivanje pregleda relevantinih podataka i elemenata u cilju izrade što kvalitetnije snimke stvarnih potreba potencijalnih kupaca, a kako bi Grad Virovitica sa svojim upravnim tijelima na što primjereniji način pristupio operativnoj razradi predmetnog projekta stambenog zbrinjavanja građana koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje .

S obzirom na to da o prikupljenim podacima ovise daljnje aktivnosti i ocjena dugoročnog interesa Grada u sudjelovanju u stambenom zbrinjavanju građana okviru kojeg se građanima omogućava da lakše riješe stambeni problem, molimo Vas da se odazovete na ovu anketu, odnosno da popunite Upitnik traženim podacima i dostavite ga na gore navedenu adresu. Listić možete podignuti u Gradu Virovitici, adresa: Trg kralja Tomislava 6, Virovitica, i na web stranici Grada Virovitice www.virovitica.hr/
Upitnik

Skip to content