Ispitivanje o stambenim potrebama građana Grada Virovitice

U cilju rješavanja osnovnih potreba građana, a kao jednu od mjera za gospodarski razvoj Grada i prioritetni interes da se što više mladih sugrađana zadrži na području Grada omogućavajući im riješiti na adekvatan i njima poželjan način stambeno zbrinjavanje, Gradsko poglavarstvo razmatralo je i donijelo Zaključak o provođenju Ankete o stambenom zbrinjavanju građana grada Virovitice koji prvi puta rješavaju svoje stambeno pitanje.Ovaj projekt ima za cilj da se utvrdi i izvrši procjenu stvarnih potreba za izgradnjom objekata kolektivne stambene izgradnje (stanova), za izgradnjom kuća odnosno za osiguranjem gradilišta za individualnu stambenu izgradnju. U cilju dobivanja potrebnih informacija, a koje će se koristiti za izradu prostornih planova i programa razvoja, ocijenjeno je nužnim prikupiti odgovarajuće podatke od građana.Stoga Vas pozivamo da se odazovete na ovu anketu te UPITNIK objavljen u prilogu ovog poziva ispunite i dostavite do 30.lipnja 2009.godine putem pošte ili osobno na adresu Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6/II sa naznakom: „Za Anketu o stambenom zbrinjavanju”.Posebno ističemo da ova Anketa nije podloga za konkretan odabir odnosno izradu konkretne Liste prioriteta.
Informacije prikupljene ovom anketom služit će isključivo za dobivanje pregleda relevantinih podataka i elemenata u cilju izrade što kvalitetnije snimke stvarnih potreba potencijalnih kupaca, a kako bi Grad Virovitica sa svojim upravnim tijelima na što primjereniji način pristupio operativnoj razradi predmetnog projekta stambenog zbrinjavanja građana koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje .S obzirom na to da o prikupljenim podacima ovise daljnje aktivnosti i ocjena dugoročnog interesa Grada u sudjelovanju u stambenom zbrinjavanju građana okviru kojeg se građanima omogućava da lakše riješe stambeni problem, molimo Vas da se odazovete na ovu anketu, odnosno da popunite Upitnik traženim podacima i dostavite ga na gore navedenu adresu. Listić možete podignuti u Gradu Virovitici, adresa: Trg kralja Tomislava 6, Virovitica, i na web stranici Grada Virovitice www.virovitica.hr/

UPITNIK

Skip to content