Investitori će u budućnosti u poduzetničkoj zoni Antunovac imati na raspolaganju veći broj parcela sa svom komunalnom infrastrukturom

Upravni odjel za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice izdao je građevinsku dozvolu za „Izgradnju ceste i druge komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Antunovac“. Budući investitori tako će u budućnosti imati na raspolaganju veći broj parcela na kojima je osigurana sva komunalna infrastruktura i pristup.

Izmjene i dopune Glavnog projekta odnose se na izgradnju ceste i druge komunalne infrastrukture, odnosno na proširenje postojećeg zahvata u prostoru sukladno Urbanističkom planu uređenja, a što obuhvaća izgradnju novih dionica. Uz postojeće tri dionice prema navedenom projektu, dodaju se:

  • Dionica 4 – spojna cesta od jugoistoka zone do Bilogorske ulice
  • Dionica 5 – cesta u Antunovcu od mosta na Ođenici do Ulice Aleja Maturanata
  • Dionica 6 – cesta u Antunovcu, odvojak prema jugoistoku s okretištem.

Kopija plana obuhvat zone

Skip to content