Intervju s ravnateljem Dinkom Blaževićem u povodu 120. obljetnice postojanja i rada Opće bolnice Virovitica

Virovitička Opća bolnica ove godine, točnije 17. listopada, obilježava 120 godina postojanja. Kroz nju su u tom razdoblju, uz liječnike, medicinske sestre i tehničare, administrativne djelatnike i tehničke službe, prošli deseci tisuća pacijenata kako s područja Virovitičko-podravske županije, tako i s područja koja prirodno gravitiraju bolnici iz drugih županija, a danas i iz cijele Hrvatske. Značajnim ulaganjem u infrastrukturu, opremu i kadar, osobito tijekom posljednjih dvadeset godina, Opća bolnica Virovitica izgradila se kao zdravstvena ustanova koja lokalnoj zajednici može služiti na ponos, a pacijentima osigurava povjerenje da će u njoj ostvariti modernu, dostupnu i sveobuhvatnu zdravstvenu uslugu. U povodu te važne obljetnice razgovarali smo s ravnateljem Dinkom Blaževićem.

Kako gledate na veliki jubilej, 120 godina postojanja bolnice i kako danas vidite bolnicu u kontekstu novih izazova i trajnih promjena?

Svakako je riječ o respektabilnoj obljetnici koja osim ponosa, zadovoljstva i časti budi i poštovanje prema svima onima koji su bolnicu osnivali, izgrađivali i razvijali tijekom svih ovih godina. Generacije su prošle kroz nju, radeći u njoj kao zdravstveni i nezdravstveni djelatnici ili pak liječeći se kao pacijenti. Prošla je i dva svjetska rata, Domovinski rat i nedavnu pandemiju bolesti COVID-19.

Tijekom proteklih 120 godina ova bolnica se opremala, tehnički i kadrovski, nastojeći uvijek pratiti vrhunsku kvalitetu i odgovoriti zahtjevima struke. Virovitičani i žitelji Virovitičko-podravske županije godinama su zajedno s djelatnicima naše bolnice gradili svoju Bolnicu te zato imali dostupnu i sveobuhvatnu zdravstvenu uslugu. Ostvareni su veliki uspjesi u ukupnom razvoju zdravstvene djelatnosti koji će se, siguran sam, u narednim godinama još više i brže razvijati.

Svoj najveći razvoj Opća bolnica Virovitica bilježi u posljednjih 20 godina. Što biste izdvojili kao značajna ulaganja u tom razdoblju?

U Opću bolnicu Virovitica samo u posljednjih dvadeset godina ukupno je investirano više od 200 milijuna kuna zahvaljujući sredstvima europskih fondova, ministarstava i Virovitičko-podravskoj županiji. Među najvećim investicijama svako moram izdvojiti dogradnju korpusa D1 kao kompleksa paviljona D Opće bolnice Virovitica i energetsko-tehničkog bloka (trafostanice i nove kotlovnice) u iznosu od više od 80 milijuna kuna. Bio je to jedan od najznačajnijih projekata koji je započeo 2009. godine, a u upotrebu je stavljen 2011. godine. Bolnica je njime dobila novi objekt sa šest etaža i u njima prostore za novu kuhinju, praonicu rublja i krevetnu stanicu, jedinicu intenzivnog liječenja (JIL), sterilizaciju i bolničku ljekarnu, operacijski blok te stacionarne bolničke odjele. Opremanjem tih prostora ondje su potom preseljeni i Odjel neurologije, Odjel ginekologije (II. kat) i Odjel abdominalne kirurgije (IV. kat). Drugi najveći projekt je svakako „Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica“ vrijedan više od 48 milijuna kuna koji je završen u rujnu 2019. godine.

Još jedan projekt označio je prekretnicu u radu bolnice – nova Dnevna bolnica. Što je tim velikim ulaganjem dobila medicinska ustanova, a što pacijenti?

Ovim projektom sagrađen je Aneks B1 – Dnevne bolnice Opće bolnice Virovitica vrijednosti 22 milijuna kuna te je nabavljena potrebna oprema vrijednosti 26 milijuna kuna kojom su opremljene operacijske sale, središnja sterilizacija, jedinica za intenzivno liječenje i dnevne bolnice.
Nabavljeni su i ultrazvučni uređaji te medicinska oprema, namještaj i oftalmološka oprema, oprema namijenjena pedijatrijskoj, kirurškoj, internističkoj i oftalmološkoj dnevnoj bolnici.
Riječ je o iznimno važnim projektima i za grad Viroviticu i cijelu Virovitičko-podravsku županiju, jer izgradnjom novih kapaciteta bolnica svojim stanovnicima, ali i stanovnicima susjednih županija koji koriste usluge Opće bolnice Virovitica nudi još bolju i kvalitetniju uslugu i skrb.

U odnosu na prije deset ili dvadeset godina značajno je povećan opseg usluga koje bolnica danas pruža pacijentima zahvaljujući novoj opremi, uređajima, ali i kadru. Što danas omogućuje pacijentima, da po te usluge ne moraju ići u veće sredine?

Usudio bih se reći da smo ispunili sve ciljeve koji su prije dvadeset godina bili postavljeni pred Opću bolnicu. Godine 2013. službeno je otvoren OHBP – Objedinjeni hitni bolnički prijam koji od tada pruža brzu i kvalitetnu dijagnostiku, brzu i adekvatnu intervenciju pacijentima u hitnim stanjima te zbrinjavanje pacijenata svih trijažnih kategorija. Ovaj odjel godišnje zbrine više od 22.000 pacijenata.

NOVE USLUGE

Zahvaljujući Dnevnoj bolnici Službe internističkih djelatnosti pacijenti se u Virovitici mogu liječiti modernim kemoterapijskim protokolima, imunoterapijom, antihormonskom terapijom te brojnim drugim lijekovima koji skraćuju vrijeme liječenja i olakšavaju terapiju za samog pacijenta. Novim prostorima, uređajima i opremom omogućili smo pacijentima u sklopu Službe kirurških djelatnosti čak 450 različitih dijagnostičko-terapijskih skupina liječenja, odnosno 75 potpuno novih usluga. U Općoj bolnici Virovitica danas se izvode zahvati kao i na velikim klinikama. Uz već ranije rađenu totalnu i djelomičnu artroplastiku kuka uvedena je i totalna protetika zgloba koljena i ramena uz minimalno invazivne pristupe kod degenerativnih bolesti koštano-zglobnog sustava, kao i tumorska protetika i osteosinteza dugih i kratkih kostiju korištenjem najmodernijih osteosintetskih materijala.

Ostvarili smo cilj u vidu smanjenja broja hospitalizacija, s brojem od 100 stolaca u dnevnim bolnicama, zahvaljujući projektu „Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica“ koji je financiran iz EU fondova. Novi ultrazvučni aparati, MR, CT uređaj te druga moderna i kvalitetna oprema te novi Medicinsko-biokemijski laboratorij omogućili su kvalitetniju i bržu cjelokupnu dijagnostiku za naše pacijente, pa na pretrage i zahvate u Viroviticu dolaze danas iz cijele Hrvatske.

Ujedno, Opća bolnica Virovitica danas se može pohvaliti eksplantacijama zahvaljujući kojima, uz pomoć obitelji pacijenata, spašavamo živote putem Eurotransplanta. U posljednjih osam godina naša ustanova ima ukupno 22 donora, od kojih je uzeto 60 organa.

Osvrnimo se i na poslovanje bolnice, koje je posljednjih godina obilježeno ne samo trajnim rastom troškova, već i COVID-19 pandemijom. Opskrba lijekovima i medicinske usluge, osobito one koje se odnose na hitna stanja, nisu bila dovedena u pitanje ni za vrijeme najvećeg „lockdowna“, no Opću bolnicu ne mimoilaze pitanja s kojima se bore i druge medicinske ustanove.

Ekonomsko poslovanje Opće bolnice Virovitica svih ovih godina temelji se na ugovorima o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti potpisanih s Hrvatskih zavodom za zdravstveno osiguranje. Uz taj limit, odnosno prihode od osnovnog zdravstvenog osiguranja, ugovoreni su i prihodi dopunskog zdravstvenog osiguranja, prihodi za primarnu zdravstvenu zaštitu te prihodi za usluge izvan ugovorenog limita (posebno skupi lijekovi, eksplantacije, klinička istraživanja…).

Osim HZZO-a, tu su i sredstva od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama, proračuna (središnji i lokalni), ostalih korisnika, participacija, EU projekata i sanacija. Važan način financiranja Bolnice također su prihodi lokalnog proračuna za decentralizirane funkcije, preko osnivača Virovitičko-podravske županije, koji su namijenjeni za tekuće i investicijsko održavanje i ulaganje, nabavljanje prijeko potrebne medicinske i laboratorijske opreme, uređaja i strojeva, računala i računalne opreme…

U posljednjih 20 godina zamjetna je promjena visine maksimalnog ugovorenog limita i njegovog utroška u strukturi najznačajnijih rashoda Bolnice.

Ako ćemo uzeti za primjer, godine 2002. ukupno 61,70 posto limita bilo je utrošeno na izdatke za zaposlene, a 15,70 posto limita na izdatke za lijekove i potrošni medicinski materijal. Danas se ta brojka penje na 114,60 posto utrošenog limita za troškove za zaposlene, a 39,60 posto utrošenog limita na lijekove i potrošni medicinski materijal, odnosno ugovoreni limit ne pokriva ni trošak plaća.

PACIJENT U FOKUSU

Budući da se više od 85 posto rashoda odnosi na rashode na koje bolnica ne može direktno utjecati (izdaci za zaposlene i izdaci za lijekove, posebno skupe lijekove i potrošni medicinski materijal), upravljačke strukture bolnice nisu u mogućnosti u cijelosti kontrolirati i dugoročno planirati rashode. Uvjeti poslovanja zdravstvenih ustanova u posljednjih nekoliko godina sveli su se na tzv. sanacije koje su postale redoviti način financiranja, uz problem većinom nerealno niske cijene zdravstvene usluge. U tom kontekstu nužna je cjelovita reforma zdravstvenog sustava, koja je već počela i koja će, vjerujem, već u budućim godinama pokazati rezultate. Unatoč izazovnim vremenima u kojima se hrvatsko zdravstvo nalazi, a posebno u protekle tri godine, usluge, ulaganja i investicije nisu dovedene u pitanje.

Kako vidite Opću bolnicu Virovitica u sljedećih 20 godina?

Vizija Opće bolnice Virovitica je unaprijediti kvalitetu života svakog pojedinca i cijele populacije, ojačati svoje kapacitete kroz suradnju s drugim ustanovama, kako bi učinkovito odgovorili na nove zdravstvene izazove i potrebe stanovništva u skladu s najboljom medicinskom praksom i etičkim načelima.

Opću bolnicu Virovitica danas čekaju nova ulaganja – energetska obnova svih preostalih objekata, rekonstrukcija rodilišta te instalacija fotonaponske elektrane na sve krovove bolnice kako bi se postigle uštede na troškovima energenata koji su u posljednje vrijeme enormno porasli. U proteklih pet godina bilježimo i povećani rast novozaposlenih mladih liječnika, posebno u posljednje tri kada je zaposleno njih 36, a što nam ulijeva nadu u svjetliju budućnost kadrovskog ekipiranja liječničkog kadra s obzirom da je u Općoj bolnici Virovitica, kao i u većini općih bolnica, deficit liječnika oko 30 posto.

Pacijent i njegovo liječenje, sukladno zdravstvenim standardima, predstavlja, kao i prije 120 godina, tako i danas, ali i ubuduće, centar svih zbivanja u bolnici. To uključuje ostvarivanje prava pacijenata i njegovu sigurnost, pravo na privatnost, dostupnost pravovremene i adekvatne informacije o bolesti, modalitetima liječenja, prognozi i rizicima. S tim ciljem Opća bolnica Virovitica nastavlja svoju humanu i zdravstvenu misiju koja je počela davne 1902. godine i koju sa svojim zaposlenicima, uz osnivače, partnere, suradnike i donatore nastavlja s ponosom i u budućnosti.

BOLNICA DANAS KROZ BROJKE

Pokriva oko 77.000 stanovnika, zapošljava 709 djelatnika

Opća bolnica Virovitica jedina je bolnička zdravstvena ustanova na području Virovitičko-podravske županije koja zbrinjava oko 75.000 stanovnika. Budući da zdravstvenu zaštitu Opće bolnice Virovitica koriste i osiguranici rubnih područja susjednih županija, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke, gravitirajuće područje realno je veće i kreće se oko 77.000 stanovnika. Poslovanje Opće bolnice Virovitica temelji se na Ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Danas bolnica u okviru stacionarne zdravstvene zaštite za liječenje bolesnika ima ustrojeno devet odjela s ukupno 228 kreveta, od toga 200 za akutno, 23 za produženo i pet kreveta za palijativno liječenje, kao i 100 stolica ugovorenih za liječenje pacijenata u dnevnim bolnicama.

Zapošljava 709 djelatnika, od toga je 65 liječnika specijalista, 32 specijalizanta, 15 doktora medicine, odnosno magistara farmacije i biokemije, 348 medicinskih sestara srednje, više i visoke stručne spreme, dva logopeda, tri psihologa, 77 ostalih zdravstvenih djelatnika (laboratorijskih tehničara, inženjera medicinske radiologije, fizioterapeuta, farmaceutskih tehničara) i 167 nezdravstvenih djelatnika.

(www.icv.hr, mlo, foto: M. Rođak)

Skip to content