Intervju gradonačelnika Ivice Kirina Virovitičkom listu

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin dao je intervju Virovitičkom listu koji donosimo u cijelosti:

Gospodine gradonačelniče, što je ono najvažnije što je obilježilo 2014. godinu?
– Svakako da je 2014. godinu obilježio završetak jedne od najvećih investicija u središtu grada, a to je izgradnja interpolacije i završetak sanacije Palače Pejačević. Ono što je izuzetno važno napomenuti je da se to dogodilo za vrijeme najžešće krize, koja je zadesila ne samo Hrvatsku već i Europu, u vrijeme kada su mnogi poduzetnici morali odustati od već započetih investicija.
Kada uzmemo u obzir da od 2010. pa do 2014. godine cijela država pokušava pokrenuti investicije, kada nam je u zadnjih nekoliko godina neprestano u padu BDP, grad Virovitica kao najudaljenije županijsko sjedište od bilo kakve brze prometnice radi jedan veliki posao, pa se postavlja pitanje o nečijoj sposobnosti ili nesposobnosti. Moram istaknuti da smo s privatnim partnerom oko Palače Pejačević napravili jedan sjajan posao jer smo u njoj napokon pronašli trajan smještaj za cjelokupnu Gradsku upravu. U vijećnici Palače održali smo i prvu povijesnu sjednicu u vlastitom prostoru što će biti zabilježeno i u povijesnim dokumentima. Pronalaženjem trajnog smještaja napravili smo i velike uštede građanima koji ne moraju više obilaziti upravne odjele koji su bili smješteni na raznim lokacijama, već sada sve informacije, tj. usluge mogu obaviti na jednom mjestu. Ono što je vrlo važno napomenuti, postali smo operativniji nego ikada što je vidljivo po mnogobrojnim aktivnostima koje odrađujemo na dobrobit naših građana. Priča oko Palače Pejačević nije završena. Na proljeće kreće izgradnja Sjevernog trga između Župne crkve sv. Roka i Palače s kružnim tokom i novim pješačkim prijelazom te uređenje franjevačkog vrta, čime ćemo napokon vratiti povijesnu vizuru grada. U vezi s tim, na crkvi postavljamo novo krovište nakon čega ćemo u suradnji s Ministarstvom kulture pokušati pronaći sredstva i za uređenje njenog pročelja. Završetkom svih tih radova stvorit ćemo preduvjete za vraćanje stare šetnice, od franjevačkog vrta, pa sve do starog hotela. Kada smo se već dotakli ove teme, građane moram obavijestiti da krećemo i s asfaltiranjem šetnice od zgrade Fine do starog hotela, s postavljanjem nove rasvjete, a četiri turističke kućice koje su tamo postavljene također će stvoriti novu vizuru središta našega grada.
Naravno, ono što je još obilježilo 2014. godinu je nastavak aktivnosti na uređenju komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama, jer neprestano naglašavam da će se pokretanjem proizvodnje i gospodarstva stvoriti i uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta, što nam je i konačni cilj. U ovoj smo godini iz sredstava EU dobili nepovratnih oko 2,8 milijuna kuna za završetak izgradnje predpristupnih i ostalih cesta u Poduzetničkoj zoni III koja se uređuje od 2007. godine. Netko će kazati da smo sve mogli odraditi za nekih dvije do tri godine, no mi smo se naprosto morali prilagoditi gospodarskoj situaciji u kojoj se nalazimo. Ova dobivena sredstva najbolji su pokazatelj našeg dobrog rada i suradnje s našim razvojnim agencijama u smislu privlačenja sredstava iz EU fondova koji su prepoznali naše potrebe. Uz nove investitore, koji su spremni nakon završetka radova u zoni kupiti parcele i pokrenuti proizvodnju, za kupnju parcela u toj zoni spremne su i tvrtke koje tamo već rade, a čime bi proširili svoje proizvodne kapacitete i otvorile nova radna mjesta. Ovdje moram napomenuti da naše poduzetničke zone spadaju u među najljepše i najuređenije u Hrvatskoj, što dokazuje da je Poduzetnička zona III dobitnica međunarodnog certifikata ICPR-a i kao takva nalazi se u katalogu europskih poduzetničkih zona. Dopunama i izmjenama Prostornog plana stvorili smo preduvjete za proširenje ove zone prema Milanovcu, s tim da ćemo ostaviti jedan dio za potrebe stambene gradnje, a tridesetak parcela koristit će investitori čija proizvodnja nema velik utjecaj na okoliš.
Donošenjem ovog prostornog plana, mi postojeću zonu s 800.000 četvornih metara proširujemo na 3.500.000 četvornih metara, u trećoj fazi izgradnje zona će se proširiti na 6.000.000 četvornih metara, a u četvrtoj fazi u gospodarsku funkciju moći ćemo staviti još 2.500.000 četvornih metara. S desetak milijuna četvornih metara površine to će biti najveća industrijsko-gospodarska zona u Europi. Paralelno s time, imamo još jedan megaprojekt u kojem će svoj interes naći i županija s kojom ćemo ga nominirati kao nacionalni projekt od interesa za Hrvatsku, a radi se o projektu koji radi na istraživanju geotermalnih potencijala.
Svi smo svjesni da našem gradu nedostaju smještajni kapaciteti, a ovdje moram naglasiti kako se radi o tridesetak hektara bivšeg vojnog skladišta Šištat koje je predviđeno za izgradnju hotela s pet zvjezdica eksluzivnih sadržaja. Pored toga, ponudit ćemo dvadesetak hektara zemljišta za izgradnju eko-etno sela, osamdesetak hektara ponudit ćemo za izgradnju golf terena, hipodroma i svih ostalih pratećih sadržaja koji idu uz te aktivnosti. Grad Virovitica je, stoga, s ciljem stvaranja i jedne megaturističke zone krenuo i u izradu Strategije razvoja turizma, dokumenta koji će definirati niz toga što Grad želi postići u turističkom smislu. Moram naglasiti i to da je Grad Virovitica prije dvije godine otkupio i zadnje komade privatnog zemljišta na kojemu se nalazi aerodrom u Koriji, na čiju stazu od oko 1.200 metara sada mogu sletjeti i manji zrakoplovi, a uz sve navedeno moram istaknuti da smo krenuli s izradom idejnih rješenja o tome kakve ćemo sadržaje staviti na zemljište vojarne koje nam je Vlada RH dala u vlasništvo. Sve navedeno govori o tome da želim da ubuduće grad Virovitica postane i regionalno središte turizma.
Za sve ovo što ste naveli bit će potrebna brža i bolja povezanost Virovitice, ne samo s Hrvatskom već i susjednim okolnim zemljama.
– Drago nam je da je 2014. godine započeo i projekt izgradnje ceste od Virovitice prema Suhopolju, u dužini 9,1 kilometar na kojemu je grad Virovitica zbog brže i bolje povezanosti godinama radio. Hrvatske ceste prepoznale su važnost navedenog projekta i krenule u njegovu realizaciju, a moram naglasiti da je ovo najbolji Vladin primjer kako se investicijama bori protiv krize. Ovo je samo početak gradnje paralelnog koridora ceste D2, koja ide od Maribora, Varaždina prema Iloku i dalje prema Srbiji. Ta cesta će biti žila kucavica ovog dijela Hrvatske na koju će se povezati i susjedi Mađari, pa će osim gospodarskog smisla puno značiti i u turističkom smislu.
Druga žila kucavica što se tiče prometne povezanosti je nastavak izgradnje brze ceste D12 od Vrbovca prema Bjelovaru i dalje prema Virovitici i Mađarskoj. Ta cesta je ušla u plan financiranja iz EU fondova, a kako su nas izvijestili susjedi Mađari, oni u svom nacionalnom dijelu plana izgradnje cesta kreću u izgradnju ceste od Pečuha, Sigetvara prema Barcsu, znači spoju buduće ceste D12.
Uz izgradnju buduće Sjeverne obilaznice i izmještanje teretnog prometovanja kamiona, moram naglasiti i to da državna cesta D2 više ne prometuje kroz središte grada, već je ona izmještena na Vinkovačku, Vukovarsku i Bilogorsku ulicu, dalje prema ribnjacima. S tim u vezi, sljedeće nas godine očekuje kompletna rekonstrukcija navedenih ulica kako bi mogle izdržati kamionski promet. U Vinkovačkoj ulici građani mogu očekivati nogostup s obje strane ulice, uređenje nogostupa u Vukovarskoj ulici, uređenje nogostupa u Bilogorskoj ulici do ribnjaka s kompletnim uređenjem javne rasvjete. Pored toga, u planu je izgradnja dva nova kružna toka, spoj Vinkovačke i Vukovarske ulice te kod Tvina, raskrižje Vukovarske Ulice, ZNG-a i Bilogorske ulice.
Ono što bih htio naglasiti je da je izdana lokacijska dozvola za izgradnju mini obilaznice grada koja će ići uz prugu trasom od Male stanice, pa do Trgovačkog centra Billa.
Tim spojem ubrzat ćemo i rasteretiti promet kroz samo središte grada.
U razgovoru smo već napomenuli da je Gradsko vijeće donijelo odluku o izmjenama i dopunama Prostornog uređenja grada. Što će to značit ubuduće za grad Viroviticu?
– Kao što sam već naveo, izmjenom prostornog plana stvorili smo uvjete za novu investicijsku klimu, njime ćemo riješiti mnogobrojne probleme u našim prigradskim naseljima, a taj plan je, zapravo, uvjet za donošenje Generalnog urbanističkog plana koji će definirati buduće zone, buduće prometne pravce, onoga što će se graditi na Vegeški te kako će nam izgledati cjelokupno područje grada.
Uz to, plan definira i budući izgled gradskog parka i dvorca, jer želja nam je konačno postati pravi europski grad. Grad Virovitica je jedan od tri europska grada koji ima sreće da nam se u srcu grada nalazi dvorac i gradski park što na najbolji način moramo iskoristiti, a za što sve postoje i planovi. Kao što sam često znao naglasiti, gradskom bazenu više neće biti mjesta u parku, on će se izmjestiti na novu lokaciju, tj. na lokaciju Vegeške.
Za uređenje gradskog dvorca ishođena je građevinska dozvola, a radovi se procjenjuju na oko 56 milijuna kuna. U tijeku je ishođenje glavnog projekta, tj. građevinske dozvole za park, čiji se radovi procjenjuju na oko 35 milijuna kuna. Uz navedeno ide i kompletna rekonstrukcija postojećeg mosta, a uz rubni prostor parka ići ćemo i na uređenje virovitičke šetnice.
Grad Virovitice može se pohvaliti i da se nalazi visoko na ljestvici transparentnosti gradova u Republici Hrvatskoj, s visokim postotkom riješenih predmeta legalizacije, ali i po tome da je za financijsko poslovanje u 2013. godini dobio bezuvjetno mišljenje Državne revizije.
– GONG i Udruga gradova proveli su istraživanje transparentnosti i odgovornosti svih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, istraživanje koje se temelji na pregledu službenih internetskih stranica, uvidu u Poslovnike i Statute, anketnom upitniku, zahtjevu za pristupom informacijama te telefonskom pozivu na centralu gradova, općina i županija. Prema svemu navedenom, Grad Virovitica nalazi se na odličnom 13. mjestu u Republici Hrvatskoj s 8,15 bodova. U odnosu na istraživanje prije dvije godine, Grad Virovitica bilježi napredak za tri mjesta jer je tada zauzimao 16. mjesto sa 7,99 bodova.
Za naglasiti je da smo u 2013. godini dobili i certifikat ISO 9001., koji smo izradili u suradnji s našom Visokom školom, a koji definira radna mjesta u gradu Virovitici, načine i postupke rješavanja postupaka i niz toga na temelju čega smo se odlučili i na kompletno uvođenje e-uprave koja će nam uvelike smanjiti troškove, a građanima omogućiti podnošenje zahtjeva i ishođenje dokumenata elektronskom poštom.
S druge strane, Virovitica je trenutno četvrti grad u Hrvatskoj po riješenosti dokumenata vezanih za legalizaciju, a za pohvaliti je da smo ispunili plan rješavanja dokumenata za ovu godinu. Zbog rješavanja predmeta legalizacije, morali smo dodatno zaposliti obrazovane kadrove jer dio od riješenih predmeta je dio prihoda Grada i bilo bi ga se štetno odreći.
Na kraju moram naglasiti da je dobivanje bezuvjetnog mišljenja Državne revizije o poslovanju Grada Virovitice dokaz dobrog rada svih zaposlenika Gradske uprave, na čemu im javno zahvaljujem, dokaz da smo na dobrom putu budućeg rada, sve s ciljem boljitka svih naših građana, podizanja standarda njihova življenja te ostanka naših najmlađih sumještana u našoj sredini.
Poticanje razvoja gospodarstva, pokretanje proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta bio nam je prije cilj, a to nam je i cilj za ubuduće.
Za to nam je uz podršku Virovitičko-podravske županije potrebna i pomoć države, no vidite i sami da će uvođenjem mini porezne reforme u 2015. godini bez značajnih sredstava, između ostalih, biti i grad Virovitica. Iluzorno je napamet sada govoriti o kakvim će se iznosima raditi, no naglašavam da to nije dobro, naglašavam da Vlada mora brinuti i za općine, gradove i županije, jer svi smo zaslužili podjednak razvoj i nitko u tome ne bi trebao biti uskraćen.
Koristim priliku da svim građanima grada Virovitice, njihovim gostima i svima koji su došli u naš grad u povodu blagdana zaželim osobnu sreću, mir, zdravlje i dobro, da nam svima u 2015. bude bolje te da osjetimo snagu obiteljskog duha i zajedništva kako bi zajedno mogli stvarati bolju budućnost!

Skip to content