Koordinacijsko vijeće

Poslovnik o radu Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Virovitice

  1. sjednica Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Virovitice (1.12.2021.)

2. sjednica Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Virovitice (21.1.2022.)