itu mehanizamITU VIROVITICA

mehanizam integriranih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

NicePng cogs png 753550

Održivi urbani razvoj u Republici Hrvatskoj provodi se putem integriranih    teritorijalnih ulaganja – ITU mehanizma, koji se po prvi puta koristi u Europskoj uniji u razdoblju 2014.-2020. godine te koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa i ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Sredstva se dodjeljuju putem javnih poziva, a namijenjena su za financiranje projekata. Dugoročni cilj projekata financiranih kroz ITU mehanizam je doprinijeti gospodarskom i ekonomskom razvoju Republike Hrvatske i unaprjeđenju kvalitete života hrvatskih građana, posebice razvoju urbanih područja u kojima se provode integrirana teritorijalna ulaganja. I u novoj financijskoj perspektivi, velika važnost bit će dana razvoju regija i gradova koji izravno i snažno doprinose pametnom, održivom i uključivom rastu Europske unije te se stoga planira proširenje ITU mehanizma na nova urbana područja.

kisspng computer icons handshake icon design clip art shake hands 5ac07f3d85f7a9.8104573915225649255487Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 12.   srpnja 2021. godine Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027. kojima se određuju nova urbana područja u Republici Hrvatskoj. Umjesto dosadašnjih 8 urbanih područja sada se korištenje sredstava ITU mehanizama proširuje na 22 grada u Republici Hrvatskoj, među kojima je i Urbano područje Virovitica. Osnovni kriteriji za ulazak jedinica lokalne samouprave u urbano područje su:
1. prostorni kontinuitet (svi JLS-ovi moraju činiti kontinuirano urbano područje kako bi se osigurala teritorijalna cjelovitost društveno-gospodarskog i teritorijalnog planiranja) i
2. udio dnevnih migracija zaposlenih u središte urbanoga područja od minimalno 30 % (sukladno službenim podacima Državnog zavoda za statistiku).
S obzirom da na području Virovitičko-podravske županije samo dvije jedinice lokalne samouprave – Lukač i Suhopolje – ispunjavaju ove kriterije, na inicijativu gradonačelnika Grada Virovitice predstavnička tijela ovih općina donijela su Odluku o davanju prethodne suglasnosti na ulazak u Urbano područje Virovitice. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dalo je pozitivno mišljenje na konačni prijedlog obuhvata urbanog područja čime su se stvorili uvjeti da Gradsko vijeće Grada Virovitice donose Odluku o ustrojavanju Urbanog područja Virovitice.

Karta Urbanog podrucja Virovitice
Slika 1. Karta Urbanog područja Virovitica

NicePng review icon png 2073517

 

U cilju provođenja mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Grad Virovitica proveo je sljedeće aktivnosti:

 1. Dobiveno pozitivno Mišljenje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU na konačni prijedlog obuhvata Urbanog područja Virovitica (od 19. listopada 2021. godine)
 2. Donesena Odluka o ustrojavanju Urbanog područja Virovitica (od 15. studenog 2021. godine)
 3. Donesena Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica (od 15. studenog 2021. godine)
 4. Potpisan Sporazum o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027. između Grada Virovitice te općina Suhopolje i Lukač (od 5. studenog 2021. godine)
 5. Donesena Odluka o osnivanju i imenovanju članova Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Virovitica (od 5. studenog 2021. godine) i Poslovnik o radu Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Virovitica (od 1. prosinca 2021. godine)
 6. Poslan Poziv za dostavu prijedloga za članove Partnerskog vijeća u okviru uspostave Urbanog područja Virovitica (od 16. studenog 2021. godine)
 7. Potpisan Ugovor o pružanju usluga stručnjaka za izradu Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027. (od 16. studenog 2021. godine) – APSOLON STRATEGIJA d.o.o. iz Zagreba, Jurišićeva 3
 8. Donesena Odluka o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Urbanog područja Virovitica(od 23. studenog 2021. godine) i Poslovnik o radu Partnerskog vijeća Urbanog područja Virovitica (od 1. prosinca 2021. godine)
 9. Obavijest o donošenju Odluke o pokretanju izrade Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027. (od 3. prosinca 2021. godine)
 10. Donesena Odluka o početku postupka vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021. – 2027.(od 8. prosinca 2021. godine)
 11. Donesena Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027. (od 14. prosinca 2021. godine)
 12. Donesena Odluka o osnivanju i imenovanju Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027. (od 15. prosinca 2021. godine)
 13. Preporuke Ministarstvo kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Požegi (od 11. siječnja 2022. godine)
 14. Donesena Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027.(od 22. veljače 2022. godine)
 15. Prethodna ocjena prihvatljivosti na ekološku mrežu za Strategiju razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027. (od 7. ožujka 2022. godine) i Karta ekološke mreže Urbanog područja Virovitica
 16. Donesena Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027. (od 10. ožujka 2022. godine)
 17. Objavljen Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027. (od 9. rujna 2022. godine)
 18. Objavljeno Izvješće sa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027. (od 28. rujna 2022. godine)
 19. Doneseno Završno izvješće o provedenom prethodnom vrednovanju izrade Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica od strane provoditelja vanjskog vrednovanja Veleučilišta u Virovitici (od 21. prosinca 2022. godine)
 20. Donesen Zaključak Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Virovitica o davanju mišljenja na konačni nacrt Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027. i konačni nacrt Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027. (od 29. prosinca 2022. godine)
 21. Donesen Zaključak Partnerskog vijeća Urbanog područja Virovitica o davanju mišljenja na konačni nacrt Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027. i konačni nacrt Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021.-2027. (od 29. prosinca 2022. godine)

web icon

 

Vezane vijesti – članci u vezi osnivanja Urbanog područja Virovitica

 

 1. Pripreme za ITU mehanizam: Potpisan Sporazum o suradnji na izradi Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica (od 5. studenog 2021. godine)
 2. Pokrenut postupak za izradu Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica (od 26. studenog 2021. godine)
 3. Održana 1. sjednica Partnerskog vijeća – za predsjednika izabran Ivica Kirin (od 1. prosinca 2021. godine)
 4. Virovitički vijećnici donijeli Odluku o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica (od 18. siječnja 2022. godine)
 5. Ivica Kirin na 2. sjednici Partnerskog vijeća Urbanog područja Virovitice: U novom financijskom razdoblju ponovno nas čeka puno projekata (od 4. veljače 2022. godine)
 6. Pripreme za korištenje ITU mehanizma: Održana radionica u sklopu izrade Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica (od 2. ožujka 2022. godine)
 7. Radionica u sklopu izrade Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica: Naglasak na razvoju gospodarstva i društvenim uslugama (od 27. svibnja 2022. godine)
 8. Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Strategije razvoja Urbanog područja Virovitica za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (od 9. rujna 2022. godine)
 9. Održana 3. sjednica Partnerskog vijeća Urbanog područja Virovitica
 10. Održana 4. sjednica Partnerskog vijeća Urbanog područja Virovitica 
 11. Virovitica među 22 hrvatska ITU grada: Za integrirana teritorijalna ulaganja Grad na raspolaganju ima 18 milijuna eura – održana konferencija „URBANA AGENDA za RH do 2030″
 12. Martina Horvat, voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma u Gradu Virovitici sudjelovala na panelu „URBANA AGENDA za RH do 2030.“