Inicijativa za promjenu organizacijskog ustroja HEP ODS u VPŽ prema kojoj bi Elektri Virovitica bili pripojeni dijelovi koji trenutno pripadaju drugim distribucijskim područjima

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Svi saborski zastupnici s područja Virovitičko-podravske županije (Josip Đakić, Vesna Bedeković, Ana Marija Petin i Tomislav Žagar), virovitičko-podravski župan, Igor Andrović, te svi nazočni gradonačelnici i načelnici s područja naše županije, u Pitomači su, u Vijećnici Općine Pitomača, potpisali inicijativu za promjenu organizacijskog ustroja HEP ODS u Virovitičko-podravskoj županiji.

Naime, prema navedenom, Virovitičko-podravska županija kao i svi gradovi i općine koju je čine zahtijevaju i predlažu da se pristupi promjeni institucionalnog i organizacijskog ustrojstva javnih poduzeća gdje god za to postoje pretpostavke s ciljem da njihov ustroj prati ustroj županija, što ocjenjuju kao poticaj ukupnom razvoju županija kao i svih jedinica lokalne samouprave na svom području.

Tako se na području Virovitičko-podravske županije u organizacijskom smislu ova djelatnost obavlja na distribucijom području HEP grupa kao vodeći nacionalna energetska tvrtka u vlasništvu Republike Hrvatske organizirana je u obliku koncerna kao grupacija povezanih društava (tvrtke kćeri), a jedna od njih je HEP ODS djelatnost distribucije električnom energijom obavlja u 21 distribucijskom području na teritoriju Republike Hrvatske.

Na području Virovitičko-podravske županije djelatnost opskrbe električnom energijom obavljaju organizacijski ustrojene jedinice od kojih neke koje nemaju sjedište u ovoj Županiji:

Elektra Virovitica s pogonom u Slatini,
Elektroslavonija za područje bivše općine Orahovica odnosno sadašnje grada Orahovice te općine Crnac, Čačinci i Zdenci,
Elektra Koprivnica za područje sadašnje općine Pitomača,
Elektra Križ, za dio područja Grada Virovitice odnosno naselja Jasenaš.
Elektra Virovitica obuhvaća površinu od 1.431 km2 što je predstavlja 70,77 % površine Virovitičko-podravske županije. Na pripadajućem području Elektre Virovitica živi 63.046 stanovnika (Popis 2011., što čini udio od 74,54% od ukupnog broja stanovnika Županije. Područje Općina Pitomača organizacijski je dio DP Elektra Koprivnica od koje je udaljena oko 45 km, a od DP Elektra Virovitica 20 km.

Grad Orahovica te općine Zdenci, Čačinci i Crnac organizacijski pripadaju DP Elektroslavonija Osijek od čijeg su centra udaljene oko 80 km,a od DP Elektra Virovitica 50 km.Naselje Jasenaš, kao naselje Grada Virovitice organizacijski je dio DP Elektri Križ čiji je centar udaljen više od 110 km, a od DP Elektra Virovitica 9 km.

Distribucijsko područje Elektra Virovitica na dan 31.12.2017. ima ukupno 30.352 aktivnih obračunskih mjernih mjesta, dok se procjenjuje da je broj kupaca u Općina Pitomača oko 3000, gradu Orahovica, te općinama Zdenci, Čačinci i Crnac oko 6000 te naselju Jasenaš 23.

Područja izvan sastava Elektre Virovitica, a na području Virovitičko-podravske županije uvelike zaostaju u razvoju i stanju elektroenergetske infrastrukture što predstavlja sve veći problem i dugoročno usporava razvoj općina i gradova te županije kao cjeline.

Potpisnici ove Izjave suglasni su da postoji velika razlika u obavljanju djelatnosti distribucije električne energije na području županije Virovitičko-podravske. Stajališta su da Elektra Virovitica prednjači u kvaliteti obavljanja djelatnosti i stoga imaju legitiman cilj da se nivo pružanja usluga distribucije na području županije ujednači, odnosno poveća kvaliteta svim građanima na području županije Virovitičko-podravske.

Isto tako smatraju da ne postoje nikakvi opravdani razlozi koji bi sprječavali da se postojeće stanje organizacijskog ustroja u djelatnosti distribucije električnom energijom ne uskladi sa županijskim ustrojem odnosno da cjelokupno područje županije u što kraćem roku ne postane jedno i jedinstveno distribucijsko područje za što postoje sve tehničke i druge pretpostavke tj. da kompletna djelatnost opskrbe električnom energijom bude organizirana iz jednog županijskog centra što bi zahtijevalo minimalne troškove prilagodbe, a korisnicima s područja županije donijelo kvalitetniju opskrbu električnom energijom.

Time bi im se olakšala komunikacija građana i drugih subjekata s tijelima javne vlasti, jer bi bili vezani za jedno mjesto rješavanja većine životnih potreba u sjedištu Županije gdje su smješteni svi drugi javni servisi kao što je zdravstvene i socijalne ustanove, zavod za zapošljavanje, zavod za mirovinsko osiguranje , tijela sudbene vlasti i dr. čime bi se postigla kvaliteta i dostupnost pružanja javnih usluga, a i smanjili troškove građanima Virovitičko-podravske županije a ujedno i omogućile i druge koristi.

U tom kontekstu potpisnici ove Izjave podržavaju inicijativu da se pristupi promjeni organizacijskog ustroja HEP ODS u smislu da se ELEKTRI VIROVITICA pripoje dijelovi koji trenutno pripadaju drugim distribucijskim područjima kako bi tako kompletno područje Virovitičko-podravske županije u elektrodistribucijskom dijelu bio pokriven iz jednog distribucijskog područja.

Potpisnici ove Izjave stoga pozivaju upravu Hrvatske elektroprivrede odnosno njezina nadležna tijela u čijoj je ingerenciji odlučivanje o pitanjima organizacijskog ustroja distribucije električne energije da pokrenu aktivnosti pravnog, organizacijskog i svakog drugog karaktera kako bi u što skorije vrijeme područje Virovitičko-podravske županije bilo jedno i jedinstveno distribucijsko područje. (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)

Skip to content