Informatizacija javne uprave: Grad Virovitica dobio pristup Evidenciji OIB

Grad Virovitica, Porezna uprava i APIS IT d.o.o. potpisali su Sporazum o suradnji temeljem kojeg je Gradu dano odobrenje za korištenje podataka iz Evidencije OIB preko APIS IT-a.

Time se nastavlja s informatizacijom javne uprave, poboljšanjem rada gradskih službi, kao i smanjivanjem postupaka administracije prema građanima kao korisnicima usluga.

Pristupom Evidenciji OIB, skratit će se pojedini postupci na kojima rade gradski službenici, odnosno vrijeme izdavanje pojedinih rješenja pošto stranke neće morati osobno donositi uvjerenja o prebivalištu koje izdaje Policijska uprava. (virovitica.hr, fotografija: Matija Rođak)

Skip to content