Informacije o proizvođačima meda, dostupnim lokacijama restorana, apiterapiji: Instalirajte besplatnu aplikaciju Bee2Be

U sklopu uspješno implementiranog projekta Bee2Be izrađena je mobilna aplikacija dostupna široj javnosti, građanima s područja Republike Hrvatske i Republike Mađarske.
Zajedničku aplikaciju je moguće pronaći putem Trg. play za mobilne uređaje koji koriste Android sustav, a sadržava korisne informacije o proizvođačima meda i ostalih pčelinjih proizvoda, njihovim lokacijama i smještaju pčelinjih zajednica, kao i lokacijama restorana i smještajnih objekata, apiterapiji te mapi Bee Safari rute.

Aplikacija je besplatna Bee2Be je besplatna.

Skip to content