Industrijsko-obrtničkoj školi Virovitica odobren projekt „Nastavnik bez stresa= škola bez stresa“

Industrijsko- obrtničkoj školi Virovitica odobren je Erasmus+ KA1 projekt mobilnosti nastavnika „Nastavnik bez stresa= škola bez stresa“ za 2020./2021. godinu u vrijednosti od 12,829 eura.

Ovim projektom Industrijsko-obrtnička škola Virovitica želi razviti i poboljšati tehnike za smanjivanje stresa u učionici i izvan nje radi lakšeg usvajanja gradiva, njegovati zdrave životne navike i stvarati kvalitetnije međusobne odnose u školi i široj zajednici razvojem empatije te preventivno u sprečavanju sukoba, njegovati kritičko i pozitivno mišljenje kod učenika i nastavnika radi poboljšanja motiviranosti i rezultata učenika, a time i konkurentnosti na tržištu rada te povećati europsku dimenziju škole.

Pet nastavnica se šalje na 4 mobilnosti u Italiju, Španjolsku, Irsku i na Cipar gdje će pohađati strukturirane tečajeve i profesionalno se usavršiti u novim kulturološkim sredinama razvijajući jezične kompetencije i šireći mrežu međunarodnih poznanstava. S obzirom na trenutnu situaciju sa bolesti COVID-19, moguće su promjene kod realizacije mobilnosti u različite države od planiranih.

Nastavnice polaznice mobilnosti će razviti svoje komunikacijske vještine, naučiti primijeniti empatiju kod međuljudskih odnosa u radnom i privatnom okruženju, prepoznati i upravljati stresnim situacijama, usvojiti tehnike opuštanja i zdravije životne navike. Svoje znanje će prenijeti kolegama nastavnicima i učenicima koji će naučiti rješavati konfliktne situacije asertivno i na međusobno zadovoljstvo, pristupati će poslovnim i privatnih odnosima autentično i s empatijom, kritički će se odnositi prema zdravstvenim izborima te će naučiti živjeti u sadašnjem trenutku usvajanjem tehnika opuštanja za smanjivanje stresa.

Očekivani dugoročni utjecaj na školu je veća vidljivost škole u lokalnoj i široj zajednici kao primjera dobre prakse u provedbi Erasmus+ projekata, napredovanju u osobnom i profesionalnom razvoju njenih sudionika te prilagodbi razvojnog plana EU strategiji obrazovanja. Kvalitetnom diseminacijom i evaluacijom projekta na lokalnoj i regionalnoj razini potaknut će se ostale nastavnike na uključivanje u aktivnosti koje nudi Erasmus + program. (virovitica.hr, mn, fotografija: Ilustracija)

Skip to content