Imenovano Povjerenstvo za provođenje postupka utvrđivanja uvjetnosti stanova u vlasništvu Grada Virovitice

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

stanIako treba naglasiti kako je u postupku osnivanje zemljišne knjige za područje k. o. što će za posljedicu imati utvrđivanje vlasništva RH za neke od stanova kojima trenutno raspolaže Grad Virovitica, te će tek po obavljenoj izmjeri biti moguće utvrditi stvaran broj stanova u vlasništvu Grada Virovitice, Grad Virovitica trenutno broji 104 stambene jedinice. Kako bi se riješio problem plaćanja paušalne naknade distributerima (električna energija, voda) za stanove u vlasništvu Grada Virovitice u kojima više nema najmoprimaca Grad Virovitica imenovao je Povjerenstvo za provođenje postupka utvrđivanja uvjetnosti stanova u vlasništvu Grada Virovitice. U pravilu se radi o stanovima starije gradnje koji su sada u dosta lošem stanju što se tiče zidova, krovišta, većina nema sanitarni čvor niti kupaonicu, te je ulaganje u takve stanove neisplativo, a ne postoji mogućnost dodjele u najam stana koji ne zadovoljava minimalne uvjete stanovanja. Zadaća Povjerenstva je provođenje postupka utvrđivanja uvjetnosti odnosno neuvjetnosti stambenih objekata, sastavljanje zapisnika o stanju zatečenom na terenu. Ukoliko stan bude proglašen neuvjetnim za stanovanje, potrebno je odjaviti potrošnju kod distributera, kako bi se spriječilo nastajanje nepotrebnih troškova na teret Proračuna Grada Virovitice. Za predsjednika Povjerenstva imenovan je Darko Bukovšak, a za članove, Kristijan Sabo, Slađana Lazić i Maja Kirin

Skip to content