Imenovani povjerenici civilne zaštite Grada Virovitice

Gradonačelnik Ivica Kirin donio je Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Virovitice i njihovih zamjenika.

Imenovani su predloženi u skladu s odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, njihov broj određuje struktura i naseljenost mjesnih odbora, a zadaća im je provoditi mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite kao dio operativnih snaga sustava (obavješćivati građane o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije, sudjelovati u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite).

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici dužni su se odzvati pozivu načelnika Stožera civilne zaštite Grada Virovitice u mjerama aktiviranja, mobilizacije, pripravnosti i osposobljavanja u sustavu civilne zaštite.

Povjerenicima i zamjenicima povjerenika civilne zaštite grada Virovitice imenovani su:

civilna zastita pages to jpg 0001 e1675930960683 civilna zastita pages to jpg 0002 e1675931096472 civilna zastita pages to jpg 0003 e1675931200933

virovitica.hr

Skip to content