Javni poziv u cilju pružanja potpore za finalizaciju zadružnog proizvoda, nabavku strojeva, opreme ili zemljišta kojim se proširuje postojeća djelatnost ili razvija novi projekt zadruga hrvatskih branitelja

Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske, objavilo je Javni poziv za Mjeru potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja. Naime, na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, a u cilju pružanja potpore za finalizaciju zadružnog proizvoda, nabavku strojeva, opreme ili zemljišta kojim se proširuje postojeća djelatnost ili razvija novi projekt zadruge koja je svojim dosadašnjim poslovanjem pokazala uspješnost i profitabilnost, objavljuje se ovaj javni poziv. Za potporu mogu kandidirati zadruge hrvatskih branitelja koje su registrirale svoju djelatnost na području Republike Hrvatske, imaju najmanje deset (10) članova, od čega šest (6) članova s utvrđenim statusom hrvatskog branitelja ili djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, te koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

– korisnici Mjere poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja kojima je proteklo razdoblje od najmanje 24 mjeseca od dana isplate poticaja za osnivanje zadruge te su sredstva namjenski utrošile i vraćeno im je sredstvo osiguranja (bianco mjenica). Iznimno, zadruga može zahtjev po ovom javnom pozivu podnijeti i prije isteka od 24 mjeseca od dana isplate poticaja za osnivanje, ukoliko je namjenski utrošila isplaćena sredstva, a Ugovor o korištenju novčane potpore za osnivanje zadruga hrvatskih branitelja potpisala najkasnije do 3. listopada 2010. godine;

– uspješnost i profitabilnost u dosadašnjem poslovanju te pozitivno poslovanje u razdoblju od najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva,

– izvršene ugovorne obveze sukladno Ugovoru o korištenju novčane potpore za osnivanje zadruga hrvatskih branitelja, dostavljena tromjesečna izvješća o načinu korištenja dodijeljenih sredstava s analizom stanja i prijedlozima za nastavak djelovanja (uz račune i kupoprodajne ugovore iz kojih je razvidan utrošak sredstava te potvrde banke o stanju računa na dan sastavljanja izvješća) sukladno članku 4. Ugovora o korištenju novčane potpore za osnivanje zadruga hrvatskih branitelja,

– podmirene sve obveze prema državi od strane tražitelja potpore (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja)

– održivi i razvojni poslovni plan, s uključenim opisom načina proširenja postojeće djelatnosti zadruge ili razvoja novog projekta zadruge – u poslovnom planu potrebno je navesti točnu namjenu sredstava

– imaju mogućnost dodatnog povećanja broja zadrugara-hrvatskih branitelja ili djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Osobe s višestrukim članstvom u više zadruga neće se uračunavati u broj zadrugara-hrvatskih branitelja potrebnih za ispunjenje uvjeta iz ove točke. Za potporu ne mogu kandidirati zadruge koje su Mjeru potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja koristile u razdoblju od 2008. do 2011. godine. Podnositelj ne smije biti korisnik bilo kojeg oblika državnih potpora male vrijednosti u iznosu većem od 200.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) u protekle tri godine.

Javni poziv je otvoren do 5. lipnja 2012. godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2012. godine. Obrazac zahtjeva, kao i sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu branitelja, na internetskoj stranici www.branitelji.hr, te u Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata. Cjelokupan tekst navedenog Javnog poziva može se vidjeti na službenoj Internet stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) u rubrici „Natječaji ministarstva“.
(www.vpz.hr)

Skip to content