HRVATSKE VODE I GRAD VIROVITICA: Za uređenje Virovitičkih jezera i Ođenice u planu projekti vrijedni oko 2 milijarde kuna

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Grad Virovitica i Hrvatske vode nastavljaju dobru suradnju u vezi uređenja vodnog režima gornjeg i donjeg sliva Ođenice. Tim povodom u Osijeku je održan sastanak kojem su nazočili direktor Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu Željko Kovačević sa suradnicima, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin sa suradnicima te predstavnici Hrvatskih voda iz Virovitice.

Tema sastanka bilo je raspisivanje natječaja za izradu idejnog projekta uređenja vodnog režima gornjeg, brdskog dijela sliva Ođenice za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje, gdje će nositelj biti Hrvatske vode, a Grad Virovitica će sufinancirati dokumentaciju.

Idejni projekt bit će podijeljen u dva dijela.

Prvi dio odnosi se na rekonstrukciju retencije Razbojište i izmuljivanje na svih 12 jezera te izgradnju nove akumulacije Ribnjak. U planu je i uređenje staza te ostalih sadržaja za posjetitelje, kao što su mostovi, pješačke i biciklističke staze, igrališta sa svom komunalnom infrastrukturom, rasvjetom te ostalom komunalnom opremom. Drugi dio odnosi se na prenamjenu retencije Franjevina u akumulaciju, podizanje vodnog lica rijeke Ođenice izgradnjom dvije ustave sa sanacijom korita vodotoka, obnovu postojećih pregradnih profila te izgradnju jezera Bajer, rekao je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin dodavši kako je cilj kompletno urediti Ođenicu kako bi vratili život na nju te ponuditi nove sadržaje kako za lokalno stanovništvo, tako i turiste.

Prenamjenom retencije Franjevina u akumulaciju i izgradnjom jezera Bajer, uz primarne funkcije, odnosno obranu od poplava u slučaju Franjevine te navodnjavanje kod Bajera, stvorit će se i potencijal za uvođenje sportsko-rekreacijskih sadržaja. Sastavni dio projekta je i most u Antunovcu koji je nedovoljne širine te se stoga predviđa izgradnja novog mosta u širini koja će osigurati siguran pješački i kolni promet. Isto tako, a što je vrlo važno za mještane naselja Sv. Đurađ, u planu je i izravnavanje rijeke Ođenice radi zaštite Mlinske ulice.

Na sastanku se razgovaralo i o uređenju vodnog režima donjeg sliva Ođenice od Virovitice do Drave za koji je pri kraju izrada Studije uređenja koja će biti prezentirana 17. prosinca u Gradu Virovitici.

Uređenjem donjeg sliva Ođenice smanjio bi se vodni val i protoci u nizvodnim vodotocima te spriječile poplave nizinskog dijela sliva. Projektom će se omogućiti navodnjavanje poljoprivrednih površina, uzgoj riba te dodatni sadržaji za sport i rekreaciju, rekao je zamjenik gradonačelnika Damir Marenić dodavši kako je na sastanku, uz projekte vezane za uređenje gornjeg i donjeg sliva Ođenice, dogovoreno i da se osiguraju sredstva za izgradnju istočnog kolektora koji će riješiti problem postojeće sanitarne odvodnje stanovnika Čemernice, Taborišta i Rezovca kod velikih oborina. Početak radova očekuje se u sljedećoj godini.

Osim uređenja korita rijeke Ođenice, riješit će se i oborinska odvodnja na području grada Virovitice i prigradskih naselja u svrhu zaštite od poplava i štetnog djelovanja vode.

Natječaj za izradu Studije aglomeracije oborinske odvodnje raspisat će Grad Virovitica, koji će ujedno biti i nositelj tog projekta. Aglomeracijom će se analizirati dna sliva na području grada Virovitice, odnosno sliva Ođenice i Županijskog kanala. Studijom će se riješiti svi postojeći problemi oborinske odvodnje te će se planirati sustav odvodnje koji će zadovoljiti potrebe grada i prigradskih naselja za daljnji razvoj u periodu od 50 godina, rekao je Kristijan Sabo, pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice.

Cjelokupan zahvat kojim se planira unaprjeđenje sustava obrane od poplava na slivu Ođenice te revitalizacija Virovitičkih jezera povećanjem prostora akumulacija vrijedan je oko 2 milijarde kuna, a Grad Virovitica će u suradnji s Hrvatskim vodama projekte prijavljivati na natječaje za sufinanciranje iz EU fondova. (virovitica.hr, fotografije: Martina Bašić)

 

Skip to content