Hrvatske vode prijavljuju na NPOO projekt uređenja Ođenice i Virovitičkih jezera – projekt važan za turizam i obranu od poplava

Uređenje Virovitičkih jezera i Ođenice bila je jedna od tema sastanka s generalnim direktorom Zoranom Đurokovićem i suradnicima, održanog u četvrtak u Općini Pitomača. Sastanku su nazočili saborski zastupnik Josip Đakić, zamjenik župana VPŽ Marijo Klement, gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin, načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić te direktori komunalnih tvrtki Virkom i Vodakom, Damir Marenić i Antonio Vidović.

Riječ je o projektu Hrvatskih voda vrijednom oko 150 milijuna kuna, a koji se priprema za prijavu na natječaj Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Projektna dokumentacija je gotova, a građevinska dozvola je pred izdavanjem.

sastanak hrvatske vode i obilazak drava 4

Ovo je prva etapa uređenja Ođenice i Virovitičkih jezera i odnosi se na uređenje vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području grada Virovitice. Projekt obuhvaća rekonstrukciju akumulacija Razbojište i Ribnjak, uređenje ribnjaka između ovih dviju akumulacija, obodni kanal, cestu, krajobrazno uređenje uz V. ribnjak te uređenje okoliša uz I., II. i III. ribnjak.

Uređenjem vodnog režima sliva Ođenica stvorit će se uvjeti za zaštitu od poplava te omogućiti višenamjensko korištenje za navodnjavanje poljoprivrednih površina, uzgoj riba i dodatne sadržaje za sport i rekreaciju. Izgradit će se prateća komunalne infrastruktura, kao i ostali sadržaji za rekreacijske svrhe. Ukratko, boravak na ribnjacima unaprijedit će se u turističkom, sportskom, sadržajnom i funkcionalnom smislu, rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

Prema riječima gradonačelnika Kirina, u budućnosti su u planu i druga i treća faza.
Druga faza bi obuhvaćala prenamjenu i rekonstrukciju retencije Franjevina (Svinjčina) u akumulaciju, uređenje vodotoka do akumulacije Bajer, izgradnju akumulacije Bajer, rekonstrukciju i dogradnju postojećeg cestovnog mosta u Antunovcu, izgradnju dvije nove ustave i rekonstrukciju postojeće ustave Antunovac s ciljem podizanja vodnog lica na vodotoku Ođenica.

sastanak hrvatske vode i obilazak drava 2 1

Projekt bi obuhvaćao uređenje vodotoka i inundacijskog pojasa Ođenice od virovitičkih jezera do akumulacije Bajer (lokacija uz gradsko odlagalište) gdje će izgraditi šetnice, rasvjeta i drvoredi s komunalnom opremom kroz cijeli grad. U tijeku je natječaj za odabir izrađivača Studije utjecaja na okoliš i idejnog rješenja, rekao je I. Kirin.

Treća planirana faza je uređenje Ođenice od Virovitice do rijeke Drave.

Planirane su također aktivnosti na pripremi dokumentacije za izgradnju akumulacije Dabrovica na lokaciji između Borove i Rezovca, akumulacije Miletinac na granici prigradskog naselja Jasenaš, Grubišnog polja i općine Đulovac, kao i uređenje akumulacija Milanovac I i II i vodotoka do mjesnog doma u Milanovcu.

Ove godine planira se i ulaganje u vodocrpilište Bikana, kao i izgradnja hidrantskog voda od naselja Đurađ do izletišta na početku Virovitičkih jezera u vrijednosti oko 22,5 milijuna kuna, dodao je gradonačelnik Kirin. (virovitica.hr, fotografije: Matija Rođak i Kristijan Toplak)

Skip to content