HGK VPŽ: Neophodna izgradnja nove cestovne infrastrukture prema Virovitičko-podravskoj županiji

O aktualnom stanju u gospodarstvu na području Virovitičko-podravske županije, raspravljalo se na sjednici Gospodarskog vijeća HGK – Županijske komore Virovitica kojoj je, osim članova Gospodarskog vijeća prisustvovao i župan Tomislav Tolušić.

Polazna osnova za raspravu bili su pokazatelji prezentirani u publikaciji „Aktualnosti gospodarstva Virovitičko-podravske županije“, iz srpnja 2012., koju je izradio Odsjek za makroekonomske analize HGK – Županijske komore Virovitica.

Članovi Gospodarskog vijeća su konstatirali da bi trebalo intenzivirati međusobnu komunikaciju županijskih gospodarstvenika i kreatora ekonomske politike na državnoj razini, kako bi se zajednički, razmatranjem i usvajanjem prijedloga i stavova realnog sektora, te iznalaženjem najoptimalnijih rješenja, zadržala konkurentnost na postojećim tržištima i dao impuls pokretanju razvojnog ciklusa gospodarstva. Povećanje tržne konkurentnosti je moguće kroz smanjenje troškova i povećanje državnih garancija, ali i korištenje diplomatskih predstavništava za nastup hrvatskog gospodarstva na ino-tržištima.

Istaknuto je da treba respektirati policentričan razvoj u svim dijelovima RH, osobito u prometnoj infrastrukturi, na što HGK – Županijska komora Virovitica ukazuje već 15-ak godina, jer će suvremenije prometnice direktno potaknuti investitore, a smanjenjem vremena potrebnog za transport proizvoda, dodatno će se povećati i konkuretnost županijskih tvrtki.

Stoga je neophodna izgradnja nove cestovne infrastrukture prema Virovitičko-podravskoj županiji, koja je od najbližih auto-cesta udaljena 75 km (Kutina) , odnosno brze ceste 92 km (Gradec). Članovi Gospodarskog vijeća su istakli da bi se na javnim natječajima trebala preferirati kvaliteta proizvoda, a ne najniže cijene, jer se korištenje nekvalitetnih proizvoda, ubrzo nakon njihove primjene, pokazalo nefunkcionalnim.

Veoma je teško stanje u drvno-prerađivačkoj industriji, jer nema adekvatne tražnje finalnih proizvoda niti na europskom, a osobito na domaćem tržištu, dok županijsko graditeljstvo stagnira zbog nepostojanja investicija, odnosno neprimjereno niskih cijena za izvođenje radova i materijala koji ugrađuju. Porast troškova energenata, osobito nedavno poskupljenje plina, čini prerađivačku industriju i realni sektor potpuno nekonkurentnim na tržištu. U Viro Tvornici šećera su višegodišnja investiranja u opremu i tehnološke procese sada polučila dobre rezultate, pa su troškovi plina smanjeni za cca 20%. U Hrvatskim duhanima se nastavljaju započeti pilot-projekti: navodnjavanje i sušenje duhana na biomasu, koji su znatno povećali prinose, a smanjili troškove sušenja. Tražnja za ugostiteljskim i turističkim uslugama na području županije je neznatna, zbog smanjene kupovne moći domaćih i stranih turista, što je posljedica recesije.

Osobito se pozitivnim ocjenjuje i prihvaća ponuda župana Tomislava Tolušića, da županija u cilju nastupa i plasmana županijskih proizvoda na novim tržištima participira u financijskim troškovima poslovnih izaslanstava, kao i mogućnosti korištenja kreditnih linija, u kojima Virovitičko-podravska županija sufinancira, kamatnu stopu od 2%. (www.hgk.hr)

Skip to content