HEP ODS Elektra Virovitica: U Gupčevoj ulici gradi se novo rasklopno postrojenje važno za potrošače u sjevernom dijelu grada

U Ulici Matije Gupca u Virovitici HEP ODS provodi novu investiciju, a radi se o izgradnji novog rasklopnog postrojenja RS 10(20) kV Virovitica.

Ovo je postrojenje bitna pojna točka 10kV distributivne mreže i potrošača u sjevernom dijelu grada Virovitice. S obzirom na naponski nivo i broj potrošača, od izuzetne je važnosti pouzdanost, tehnička ispravnost, kao i raspoloživost ugrađene opreme. Unatoč dobro održavanoj opremi, treba istaknuti da se radi o vrlo starom postrojenju s izrazito starom opremom koja je već davno prošla očekivani radni vijek od 30 godina, ističu u HEP ODS Elektri Virovitica.

Na lokaciji rasklopišta RS 10 kV Virovitica, osim pogonske zgrade rasklopnog postrojenja, nalazi se objekt postrojenja MTU za upravljanje tarifama i javnom rasvjetom, pomoćni objekt i dio raspleta 35 kV i 10 kV vodova koji gravitiraju u okruženju sjevernog dijela grada.

Rasklopno postrojenje 10 kV ima 12 polja klasične izvede zrakom izolirane, jedan sistem golih sabirnica, uzdužno sekcioniranih rastavljačem.

Izgradnja novog rasklopnog postrojenja RS 10(20) kV Virovitica, obuhvaća sljedeći opseg:

  • Izgradnju novog objekta, rasklopno postrojenje RS 10(20) kV, uključivo opremanje kompletnom primarnom i sekundarnom opremom
  • Izgradnju jednog temelja za smještaj transformatora vlastite potrošnje snage do 100 kVA
  • Izgradnju interne prometnice za pristup novim objektima na lokaciji, koja se priključuje na ulicu Matije Gupca
  • Kabliranje 10 kV zračnih vodova Suhopolje i Gornje Bazje te sređivanje postojećeg kabelskog zahvata, kao i izvođenje novog
  • Zamjena postojeće ograde novom
  • Priključenje nove zgrade RS 10(20) kV na javnu mrežu vodoopskrbe i kanalizacije
  • Rušenje postojeće zgrade RS 10 kV, nakon stavljanja novog rasklopnog postrojenja u funkciju

Izgrađeno postrojenje bit će daljinski vođeno i nadzirano iz dispečerskog centra Elektre Virovitica.

Ugovor o izvođenju radova sklopljen je u svibnju 2022. godine s rokom izvođenja dvije godine. Ugovorena vrijednost radova je 1.779.466€, a ukupna vrijednost investicije procijenjena je na oko 1.860.000€. (HEP ODS)

viber slika 2023 03 06 14 29 53 382

Skip to content