HBOR – kamata samo 1% za korisnike IPARD programa

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Korisnici HBOR kredita mogu biti fizičke i pravne osobe koje su sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključile Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa. Sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 101. i Mjere 103., kreditira se cjelokupna investicija koja uključuje prihvatljive i neprihvatljive izdatke unutar projekta. Kreditiranje može biti izravno ili putem poslovnih banaka koje su ugovorile suradnju sa HBOR-om. Krediti se odobravaju u kunama, a kao instrumente osiguranja HBOR prihvaća:

Mjenice i zadužnice, zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz police osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, jamstvo HAMAG-a u okviru Jamstvenih programa HAMAG-a, ostale instrumente osiguranja prihvatljive HBOR-u.

Iznos kredita

Maksimalni iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom projektu, potrebnim ulaganjima, kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja. Visina kredita određuje se ovisno o namjeni ulaganja.

HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, a u slučaju uklapanja u važeće propise o državnim potporama, moguće je financiranje i do 100% iznosa investicije.

Rok korištenja do 12 mjeseci

Poček

do 2 godine

do 5 godina za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada

Rok otplate

do 12 godina, uključujući poček

Kamata: 2% godišnje

– fizičke i pravne osobe u rangu mikro, malih i srednjih poduzetnika koji ulažu u poljoprivredu i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda

– pravne osobe u rangu velikih poduzetnika koji ulažu u poljoprivredu

Kamata: 4% godišnje

– svi ostali gospodarski subjekti

Radi poticanja novih investicija HBOR-a, navedene kamatne stope mogu biti snižene za 1 postotni bod ukoliko ulaganje zadovoljava uvjete novih investicija. Za više informacija o potporama IPARD programa, zainteresirani se mogu javiti u VIDRA-u Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. (www.ravidra.hr)

Skip to content