GRADSKO VIJEĆE Pravo na zakup državnog poljoprivrednog zemljišta ostvarilo 59 ponuditelja; njih 20 su mladi poljoprivrednici

Odabrani su najpovoljniji ponuditelji na natječajima za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na području grada Virovitice na rok od 25 i 5 godina. Odluke o izboru usvojilo je Gradsko vijeće Grada Virovitice na sjednici održanoj u utorak, 22. veljače.

Javnim natječajima raspisana je površina od 1.131,59 ha državnog poljoprivrednog zemljišta za zakup na vremenski rok od 25 godina te 32,90 ha za zakup na 5 godina.

Natječaj je bio objavljen 8. srpnja, a prijave su se zaprimale do 9. kolovoza.

Na prethodno raspisane natječaje prijavilo se ukupno 180 ponuditelja, od toga 153 ponuditelja na natječaj za zakup na 25 godina, a 27 ponuditelja na vremenski rok zakupa od 5 godina. Ocjenjivanje zaprimljene natječajne dokumentacije vršilo se sukladno odredbama Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, kao i odredbama Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. U postupku ocjenjivanja utvrđeno je da je 56 zakupnika zadovoljilo uvjete za zakup poljoprivrednog zemljišta na rok od 25 godina, a 3 zakupnika su zadovoljila uvjete za sklapanje govora na rok od 5 godina, rekao je Vladimir Lještak, predsjednik Povjerenstva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za na području grada Virovitice

Inače, među utvrđenim najpovoljnijim ponuditeljima njih 20 su mladi poljoprivrednici.

Povjerenstvo za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u zakonskom je roku obradilo i ocijenilo pristiglu natječajnu dokumentaciju te je Gradskom vijeću Grada Virovitice predložilo Odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja.

Na temelju ove Odluke, a nakon zaprimljenog mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva, gradonačelnik Grada Virovitice i najpovoljniji ponuditelj sklopit će Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na koji je prethodno dalo pozitivno mišljenje o pravnoj valjanosti Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru.

Skip to content