GRADSKO VIJEĆE: Grad Virovitica prijavit će za sufinanciranje uklanjanje divljih odlagališta

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Nakon što je u četvrtak, 27. svibnja konstituiran novi saziv Gradskog vijeća, održana je i hitna sjednica Vijeća na kojoj se našla jedna točka dnevnog reda. Riječ je o Odluci o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području grada Virovitice, a za koju su vijećnici dali zeleno svjetlo.

Naime, 28. travnja ove godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. divljih odlagališta) sa svrhom sufinanciranja uklanjanja istog, a na koji se Grad Virovitica planira prijaviti.

Pravo na sredstva Fonda, sukladno spomenutom Javnom pozivu, mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave, a dio obvezne dokumentacije za prijavu za sufinanciranje je upravo Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, koja je bila predmet sjednice Vijeća.
U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, navedenom Odlukom propisane su mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada (uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada), kao i mjere za uklanjanje otpada odbačenog otpada (postupak komunalnog redara). (virovitica.hr, fotografija: Arhiva)

Skip to content