Gradsko poglavarstvo: Utvrđeni uvjeti, kriteriji i postupak za kupnju stanova iz Programa POS-a

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Poprihvaćanju inicijative Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama -APNiz Zagreba, nositelja investitorskihposlova u svezi s izgradnjom i prodajom stanova te pozitivnom iskazivanju javnog interesa građana Virovitice za kupnju stanovaiz Programa društveno poticajne stanogradnje…

Po prihvaćanju inicijative Agencije
za pravni promet i posredovanje nekretninama -APN iz Zagreba, nositelja
investitorskih poslova u svezi s izgradnjom i prodajom stanova te pozitivnom
iskazivanju javnog interesa građana Virovitice za kupnju stanova iz Programa društveno
poticajne stanogradnje Vlade Republike Hrvatske na području grada Virovitice,
Poglavarstvo Grada Virovitice donošenjem je Odluke o uvjetima, kriterijima i
postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticajne stanogradnje na
svojoj današnjoj 94. sjednici, utvrdio
pravo na kupnju stanova hrvatskim građanima koji imaju prebivalište na području
grada Virovitice uz ispunjenje kriterija postavljenih ovisno o potrebama i
prilikama lokalnog stanovništva kako za zadovoljavanjem njihovih stambenih
potreba i poboljšanja kvalitete njihova stanovanja tako i radi unapređivanja
graditeljstva na području grada Virovitice.

Sukladno cilju navedenoga Programa za uključivanjem gradova i općina u sustavno
organiziranu gradnju stanova uz poticajna državna sredstva, putem kojega se
daje mogućnost obiteljima da po povoljnim uvjetima kupnje stanova sami riješe svoje stambeno
pitanje, Grad Virovitica osigurat će sredstva namijenjena za poticanje
stanogradnje odnosno osigurat će odgovarajuće građevinsko zemljište, uređenje
komunalne infrastrukture i priključke na infrastrukturu za stanogradnju, a sve
temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.


Postupak za odobravanje zahtjeva za kupnju stana
provodi Grad Virovitica putem posebno osnovanog Povjerenstva koje po
objavljenom javnom pozivu za utvrđivanje Liste reda prvenstva obavlja bodovanje
po zaprimljenim zahtjevima, a sukladno Odlukom postavljenim uvjetima odnosno
kriterijima za odobravanje zahtjeva. Pretpostavka za sklapanje predugovora o
kupoprodaji stanova sa Agencijom je prethodna procjena platežne sposobnosti
podnositelja zahtjeva od strane poslovne
banke koja odobrava kreditna sredstva. Po Konačnoj listi reda prvenstva, svih
donesenih odluka, izbora raspoloživih stanova, suglasnosti poslovne banke, slijedeći korak za buduće vlasnike stanova je
potpisivanje predugovora o kupoprodaji Agencijom s kojom se, po potpisivanju
ugovora o kreditu s poslovnom bankom s kojom surađuje Agencija, po konačnosti
uporabne dozvole potpisuje ugovor o kupoprodaji po kojemu se vrši primopredaja
ključeva i useljenje u izabrani ugovoreni stan.

Grad Virovitica
nastavit će s daljnjim osiguravanjem svih zakonskih preduvjeta za početak izgradnje stambenih zgrada sukladno
iskazanim stambenim potrebama na području grada Virovitice te će sukladno
dinamici izgradnje stanova iz Programa društveno poticajne stanogradnje, po izradi glavne projektne dokumentacije
zgrada stanogradnje objavljivanjem javnog poziva u Virovitičkom listu i web
službenim stranicama Grada Virovitice pokrenuti postupak za odobravanje kupnje
stanova sukladno donesenoj Odluci.

Hodogram aktivnosti vezanih za kupnju vlastitog stana
u kojem Grad Virovitica kao jedinica lokalne samouprave ima ulogu provođenja postupka
za utvrđivanje Liste reda prvenstva prema
Odluci o uvjetima,
kriterijima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticajne
stanogradnje koji se grade na
području grada Virovitice možete preuzeti ovdje.

Skip to content