Gradski vijećnici dali suglasnost za projekt izgradnje i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad

Jedna od točaka dnevnog reda 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice bila je i Odluka o provedbi projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad“.

Grad u navedeni projekt planira krenuti u svrhu pravilnog gospodarenja građevinskim otpadom, odnosno kako bi se smanjilo nastajanje divljih odlagališta, za što su gradski vijećnici dali zeleno svjetlo.

Reciklažno dvorište za građevinski otpad nalazit će se u sklopu postojećeg Gradskog odlagališta otpada.

Kako bi se omogućila oporaba ovog otpada te njegova ponovna upotreba u građevinskoj, komunalnoj ili krajobraznoj djelatnosti, primjerice, za nasipavanje poljskih puteva, tvrtka Flora VTC ima u planu i nabavu drobilice za građevinski otpad.

Svim tvrtkama koje se bave građevinarstvom bit će obveza odlaganje takvog otpada na deponiju kako on više ne bi završavao na poljskim putevima i parcelama, rekao je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, dodavši kako će pri tehničkom pregledu građevina investitori odgovarajućom dokumentacijom morati dokazati da je otpad propisno zbrinut.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i graditeljstvo Kristijan Sabo istaknuo je kako se uskoro očekuje natječaj za nabavu mobilne opreme za reciklažno dvorište, gdje bi sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bilo 85 posto ukupno prihvatljivih troškova. (virovitica.hr, fotografija: energetika.net)

Skip to content