Gradski vijećnici dali suglasnost za prodaju vlasničkog udjela Grada Virovitice u Plinu VTC

Gradsko vijeće Grada Virovitice na svojoj 18. sjednici dalo je suglasnost za prodaju vlasničkog udjela Grada u trgovačkom društvu Plin VTC d.o.o.
Postupak prodaje udjela započeo je u prosincu 2017. godine, kada je Gradsko vijeće usvojilo Odluku o pronalasku strateškog partnera prodajom do 100 posto vlasničkog udjela Grada Virovitice u Plinu VTC.

Grad, zajedno s općinama suvlasnicima: Gradinom, Lukačem, Suhopoljem, Špišić Bukovicom te tvrtkom Plin VTC time je krenuo u postupak pripreme za izlazak na tržište plina te je odabran konzultant, tvrtka PWC za kompletan proces prodaje, odnosno pronalaskom strateškog partnerstva.

Proces se provodio u četiri faze, a nakon analize obvezujućih ponuda, ocijenjeno je da je ponuda tvrtke HEP PLIN d.o.o. u iznosu 19.650.000,00 kuna, najkvalitetnija te se pristupilo provođenju postupka pregovora. Udio Grada Virovitice je14.148.000 kuna. Usvajanjem današnje Odluke, stvorene su pretpostavke za potpisivanje Ugovora s HEP PLINOM d.o.o.

Razlog zašto se krenulo u proces strateškog partnerstva je taj da su veliki distributeri, koji pokrivaju znatno veće područje, konkurentniji te mogu ponuditi kupcima povoljniju cijenu. Analizom tržišta utvrđeno je da je Plin „premali“ da bi u budućnosti mogao biti konkurentan. Naime, procesom pridruživanja EU-u, Hrvatska je postupno liberalizirala tržište plina, a cilj liberalizacije je ukidanje državnih monopola i uvođenje tržišnog formiranja cijena te osiguranje višeg standarda usluge i sigurnosti opskrbe. S obzirom na to da distributeri uvjetuju cijenu plina, specijalizirana poduzeća utječu na sve manju konkurentnost tradicionalnih poduzeća koja isključivo obavljaju djelatnost opskrbe plina u vlasništvu gradova i općina. Osim toga, infrastruktura je zastarjela, a samim time rastu i troškovi održavanja. Upravo su to razlozi zbog kojih većina općina i gradova u našem okruženju također ulazi u prodaju svoje plinske mreže.

Gradonačelnik Ivica Kirin istaknuo je da je riječ o izboru najboljeg strateškog partnera u potezu koji je Gradska uprava dugo najavljivala, a sukladno velikoj promjeni koja će uslijediti 2021. godine, odnosno kada će se tržište plina otvoriti i za kućanstva i prema kojem bi postojeći model poslovanja za gradsko komunalno poduzeće Plin VTC, ali i korisnike, postao neodrživ.

Ulaskom strateškog partnera u vlasničku strukturu, Grad Viroviticu, kao i općine suvlasnike, rasteretit će se od budućih investicija i dugovanja.

Sjednica je održana pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Lahorke Weiss, a nazočili su joj i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, zamjenici gradonačelnika Damir Marenić i Vlasta Honjek – Golinac, gradski pročelnici te direktori gradskih tvrtki. (virovitica.hr, fotografije: M. Bašić)

Skip to content