Gradski savjet mladih Grada Virovitice podnio izvješće za 2014. godinu

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Na sjednici kolegija gradonačelnika razmotren je Izvješće o radu Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice u 2014.g. Izvješće je podnio predsjednik Gradskog savjeta mladih Grada Virovitice Borna Đurđević koji je istaknuo da su na mandat od tri godine u Gradski savjet mladih izabrani: Margareta Ptiček, Katarina Runjak, Borna Đurđević, Milan Krmpotić, Franjo Knežević, Marko Zelenika, Mladen Celić, Marko Blažević i Matija Rođak. A kao njihovi zamjenici izabrani su: Božica Blažević, Ivana Čavarušić, Ivana Vidak, Toni Petrović, Mato Krizmanić, Ivan Hodak, Mladen Dukarić, Saša Žagar i Marin Bandić. Savjet je u svom četvrtom, sadašnjem sazivu održao tri sjednice te bio vrlo aktivan u organizaciji i suorganizaciji brojnih događaja od kojih je istaknuo već tradicionalnu organizaciju „2. VT-ROCK FEST-a“ u Gradskom parku u sklopu manifestacije „Rokovo 2014“, sudjelovanje u manifestaciji „Rokovo 2014“, te kroz niz drugih aktivnosti te bio konstantno prisutan, gdje su mladi i sadržaji vezani uz mlade, kao i paljenje lampiona u Vukovarskoj ulici 17. 11. 2014. povodom Dana sjećanja na žrtve Grada Vukovara. Posebno je naglasio pokretanje inicijative za osnivanjem kluba mladih Grada Virovitice. Organiziran je i „Regionalni sastanak savjeta mladih Virovitičko-podravske županije“ na kojem je provedena i radionica koja je za cilj imala upoznavanje članova, ali i izradu idealnog programa rada savjeta mladih. Predstavnici Gradskog Savjeta mladih Grada Virovitice sudjelovali su i na 6. Konferenciji Gradskog savjeta mladih Grada Zagreba. Tema konferencije je bila „Savjeti za centre za mlade“. U suradnji sa Centrom za Socijalnu skrb Virovitica, Savjet mladih je već tradicionalno prije Božića darivao i čestitao nadolazeće blagdane trima obitelji lošijeg imovinskog statusa sa šireg gradskog područja sa prigodnim poklon paketima. Održani su i sastanci sa gradonačelnikom Grada Virovitice i predsjednicom Gradskog vijeća Grada Virovitice na kojima se raspravljao o pitanjima i temama vezanima za mlade kao i o unapređenju položaja mladih u društvu.

Skip to content