Gradski muzej: Godina izložbi, radionica, predavanja…

mihaela kulej
– U skladu s muzejskom djelatnošću i ostvarenjem programa za 2012., mogu reći da je godina bila uspješna. Odradili smo mnoštvo izložaba, edukativno-pedagoških radionica, stručnih predavanja, sudjelovali u muzejskim akcijama “Noć muzeja” i “Voda” koje su organizirane na nacionalnom nivou, nastavili suradnju sa školama, udrugama i lokalnom zajednicom, s drugim muzejima i galerijama u Hrvatskoj. To je onaj prvi, vanjski, dojam. Ono manje vidljivo javnosti je naš muzeološki rad s kojim smo se pomalo tiho bavili, a koji se odnosi na prikupljanje, čuvanje, dokumentiranje i inventariziranje predmeta kulturne baštine. Jer, u Muzeju se vrijedno i kontinuirano radi izvan programa koje ostvarujemo za zaljubljenike u likovnost, povijest, arheologiju ili etnologiju. Kada bih trebala posebno istaknuti neke programe, svakako bi to bila izložba Igora Rufa koju smo radili za Rokovo 2012. i koja je bila iznimno posjećena ne samo na otvorenju, nego tijekom cijelog njenog postava u Muzeju… (www.icv.hr;

Skip to content