Gradska uprava Virovitica u suradnji s Visokom školom za menadžment u turizmu i informatici uvodi sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001-2008

Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin i dekanica Visoke škola za menadžment u turizmu i informatici Vesna Bedeković potpisali su ugovor o poslovnoj suradnji na uspostavi sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001-2008. Poslovna suradnja ostvarivati će se tijekom naredna tri mjeseca u okviru projekta “Uspostava sustava upravljanja kvalitetom u jedinicama lokalne i područne samouprave” koji Visoka škola tijekom 2013. godine provodi u sklopu primjenjene znanstveno istraživačke djelatnosti. Voditelj projekta je Josip Britvić. Ciljevi projekta usmjereni su na unapređenje suradnje s lokalnom zajednicom u provedbi zajedničkih projekata, transfer stručnog i primjenjenog znanja iz obrazovnog u javni sektor i obrnuto te obogaćivanje znanja i komponenata studenata Visoke škole primjenom egzemplarnog pristupa na konkretnim primjerima u neposrednoj praksi. Visoka škola će u okviru navedenog projekta obaviti savjetodavne usluge vezane za analizu trenutnog načina rada gradske uprave Virovitica, izradu Priručnika upravljanja i osnovnih sustavnih procedure, provedbu internog audita i ocjenu rada sustava. Implementirani sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001-2008 doprinijeti će poboljšanju kvaliztete i organizacije poslovnih procesa u gradskoj upravi Virovitica.

Skip to content