Gradonačelnik poziva sve građane i udruge s područja grada Virovitice da se jave na natječaj Ministarstva kulture

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

U svezi s navedenim gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin javno je pozvao sve udruge i građane kao i druge pravne i fizičke osobe s područja grada Virovitice da podnesu prijavu na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013 jer će Grad dati prioritet onim projektima i programima gdje se traži sufinanciranje.

Pravo podnošenja prijava na natječaj imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Rok za podnošenje prijava je od 1. srpnja do 1. rujna 2012. godine, a Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu možete osim na stranicama Ministarstva kulture pročitati i na stranicama Grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije.

 

Skip to content