Gradonačelnik Kožnjak razgovarao s generalnim direktorom Hrvatskih voda o Projektu unutarnjih voda

Objavljeno:

Podijeli:

Popularni sadržaj

Gradonačelnik Virovitice Zvonko Kožnjak i direktor tvrtke Virkomd.o.o., Zdravko Per, danas su boravili u Zagrebu gdje su održali radnisastanak s predstavnicima Hrvatskih voda koje je predvodio generalnidirektor Slavko Rajnović. Tema sastanka bio je nedavno sklopljeniSporazum sa Svjetskom bankom o zajmu za Projekt unutarnjih voda.Gradonačelnik Virovitice Zvonko Kožnjak i direktor tvrtke Virkom d.o.o., Zdravko Per, danas su boravili u Zagrebu gdje su održali radni sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda koje je predvodio generalni direktor Slavko Rajnović. Tema sastanka bio je nedavno sklopljeni Sporazum sa Svjetskom bankom o zajmu za Projekt unutarnjih voda.

Ministar financija Republike Hrvatske Ivan Šuker i direktor Svjetske banke za Hrvatsku, Rumunjsku i Bugarsku Anand K. Seth, potpisali su 12. lipnja 2007. godine Ugovor o zajmu za Projekt “Unutarnje vode“ u iznosu od 100 milijuna eura. Osim toga, generalni direktor Hrvatskih voda, Slavko Rajnović, i g. Seth potpisali su Ugovor o Projektu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatske vode i Svjetska banka zajednički su pripremili ovaj Projekt. Glavni cilj Projekta je podržati napore Vlade RH na poboljšanju usluga vodoopskrbe i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda u gradovima i općinama, kao i mjere obrane od poplava u unutrašnjem dijelu Hrvatske.

Projekt će donijeti izravne koristi lokalnom stanovništvu zaštitom njihova zdravlja osiguravanjem sigurne vode za piće, kao i prikupljanjem i pročišćavanjem otpadnih voda. Aktivnostima u sklopu Projekta također će se pridonijeti sigurnosti stanovništva i zaštiti imovine primjenom odgovarajućih mjera obrane od poplava.

Područje obuhvaćeno Projektom uključit će porječja Save, Drave i Dunava. Predložena ulaganja pomoći će u poboljšavanju standarda usluga u više malih jedinica lokalne samouprave te pomoći Hrvatskoj u usklađivanju s direktivama o vodama EU-a i jačanju institucija odgovornih za gospodarenje vodama. Projekt će pomoći Vladi poboljšati javnu vodoopskrbu uključivanjem još 65.000 ljudi, a obuhvat pročišćavanja otpadnih voda povećat će se uključivanjem još 31.000 stanovnika u području obuhvaćenom Projektom.

Kroz komponentu obrane od poplava, povećanjem ulaganja, poboljšat će se sustav obrane od poplava na području Lonjskog polja povećanjem volumena retencije izlijevanja, što će svesti na najmanju mjeru štete nastale od poplava rijeke Save u Hrvatskoj, a također i u nizvodnim državama.

Praćenje razvoja vodnog sektora i pravilna uspostava mjera obrane od poplava je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, uključujući i usklađenost s Direktivom EU-a na razini komunalnih poduzeća. U tu svrhu će se osigurati tehnički nadzor i praćenje aktivnosti Hrvatskih voda. Vlada i Svjetska banka će koordinirati aktivnosti Projekta ‘Unutarnje vode’ s Europskom Unijom, koja će pomoći Hrvatskoj u usklađivanju s direktivama o zaštiti okoliša

Projekt ‘Unutarnje vode’ donijet će koristi stanovništvu poboljšanjem usluga vodoopskrbe i odvodnje sukladno direktivama EU, te jačanjem mjera za zaštitu od poplava u porječju rijeke Save. Projektom će se također podupirati institucionalno jačanje komunalnih službi, tako da te službe mogu poslovati učinkovito, da Hrvatska može zadovoljiti direktive EU i ostvariti pristup fondovima EU.

Cilj projekta je poboljšanje uvjeta opskrbe, odvodnje i zaštite od poplava u slivu rijeka Save, Drave i Dunava. Ukupna vrijednost projekta je 105,3 milijuna eura. Hrvatske vode, kao provedbeno tijelo Projekta, osigurat će 5,3 milijuna eura za Projekt, dok ostatak sredstava dolazi iz zajma.

Otkako joj je Republika Hrvatska pristupila 1993. godine, Svjetska banka joj neprestano pruža financijsku i tehničku pomoć, savjete u vezi sa sektorskim politikama na različitim područjima i analitičke usluge. Do danas, Banka je pružila potporu za 34 projekta u ukupnoj vrijednosti od 2,18 milijardi američkih dolara i odobrila 48 darovnica u ukupnoj vrijednosti od 51,5 milijuna američkih dolara. Svi tekući projekti koji se financiraju sredstvima Banke dobili su zadovoljavajuće ocjene.

Skip to content