Gradonačelnik Ivica Kirin uručio Zahvalnicu Grada Virovitice Zlatimiru Bačiću

bacicKako nije bio u mogućnosti primiti zahvalnicu Grada Virovitice na Svečanoj sjednici Grada Virovitice, za ovogodišnje Rokovo, gradonačelnik Ivica Kirin danas je uručio Zahvalnicu Grada Virovitice Zlatimiru Bačiću za izniman doprinos u razvoju vodoprivrede u gradu Virovitici.

 Zlatimir Bačić u Virovitici je završio osnovnu školu, te gimnaziju, a građevinski fakultet u Zagrebu 1968.g. hidrotehnički smjer što je odredilo njegov daljnji radni dio života. Studentsku praksu obavio je u Vodnoj zajednici u Virovitici.

Od 15. siječnja 1970.g radi u Vodnoj zajednici u Virovitici. Pod vodstvom direktora Branka Bergamana izradio  je 1970.g. „Studiju odvodnje slivnog područja“ kojom su dana rješenja za uređenje odvodnje i zaštite od poplava. Po datim rješenjima radi se i danas. Nakon toga, izradio je glavni projekt kanalizacije Grada Virovitice po kojem je izgrađena kanalizacijska mreža koja se upravo dovršava.  Od 1971. do1975. g. radi na mjestu voditelja odjela pripreme rada i projektiranja. U tom periodu izradio je više projekata hidrotehničkih objekata, mostova, hidromelioracija, te vodovoda, koji su svi i realizirani. Na funkciji direktora Vodne zajednice proveo je 16 godina, odnosno puna četiri mandata, u kojima je kontinuirano radio na slijedećim poslovima:

  1. Razvoj i stabilnost tvrtke
  2. Realizaciji studije odvodnje slivnog područja, osobito na izgradnji retencija (u tom periodu izgrađeno ih je 9) u čemu smo prednjačili (i danas prednjačimo) u Hrvatskoj, čime je ostvaren visok stupanj zaštite od poplava
  3. Hidromelioracijskim radovima kojima je bitno podignuta sigurnost poljoprivredne proizvodnje, te povećanje prinosa. Veliki zahvati izvedeni su naročito na površinama „PIK“-a Virovitica i „IPK“ Osijek
  4. Kontinuiranoj izgradnji kanalizacije grada Virovitice.
  5. Deseci danas uvaženih stručnjaka proveli su pripravnički staž u „Brana“ Virovitica.

U „Hrvatskim vodama“ radio je od 1991.g. do odlaska u mirovinu sa 40 godina ukupnog staža. Od 1991. do 2001. godine bio je rukovoditelj sektora za zaštitu od štetnog djelovanja voda i zamjenik glavnog rukovoditelja obrane od poplave u RH. Od 2004. do kraja 2009. godine, odnosno do odlaska u mirovinu bio je zamjenik direktora i rukovoditelj službe za zaštitu od štetnog djelovanja voda i obrane od poplava na vodnom području Save. Čitavo vrijeme održavao je prisne veze i poslovne odnose sa  Virkomom Virovitica.

 

Skip to content