Gradonačelnik Ivica Kirin sa članovima vijeća mjesnih odbora

Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin ovaj tjedan sastao se je sa članovima vijeća mjesnih odbora iz Čemernice, Milanovca, Jasenaša, Korije Rezovačkih Krčevina i Golog Brda kao i sa članovima vijeća mjesnih odbora iz naselja Virovitica (ZNG, Stjepan Radić, Matije Gupca i J.J. Strossmayer)….1 1301068808Gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin ovaj tjedan sastao se je s članovima vijeća mjesnih odbora iz Čemernice, Milanovca, Jasenaša, Korije Rezovačkih Krčevina i Golog Brda kao i sa članovima vijeća mjesnih odbora iz naselja Virovitica (ZNG, Stjepan Radić, Matije Gupca i J.J. Strossmayer).

2 1301068873Na navedenim sastancima koji su se održavali svakodnevno s predstavnicima svakog mjesnog odbora zasebno gradonačelnik Kirin i prisutni pročelnici upoznali su ih sa svim projektima koje Grad Virovitica planira za pojedini mjesni odbor, ali u konstruktivnoj raspravi i saslušali prijedloge predstavnika iz svakog mjesnog odbora

3 1301068917Na kraju tjedna gradonačelnik Kirin istaknuo je zadovoljstvo održanim sastancima kao i na pokrenutim inicijativama od pojedinih članova, ali ponajviše činjenicom što je očito da članovi vijeća mjesnih odbora na čelu sa svojim predsjednicima čine sve kako bi ukazali na probleme i na taj način znatno pomogli da se život svih građana grada Virovitice podigne na višu razinu. Najavio je i da će se idući tjedan sastati sa članovima preostala četiri vijeća (Podgorje, Taborište, Sv. Đurađ i Rezovac).

Skip to content