Gradonačelnik Ivica Kirin posjetio Ministarstvo kulture vezano uz stanje spomenika kulture u gradu Virovitici

dvoracGradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin bio je na radnom sastanku u Ministarstvu kulture gdje se sastao sa državnim tajnikom Zoranom Šikićem. Osim Palače Pejačević i crkve sv. Roka razgovaralo se i o stanju spomenika kulture u gradu Virovitici sa prijedlogom potrebnih zahvata.

Tom prigodom upoznao je državnog tajnika sa potrebom sanacije zaštićenih spomenika kulture:

–          Dvorca Pejačević u vidu konstruktivne sanacije sjeveroistočnog ugla, konstruktivne sanacije sjeverozapadnog ugla, unutarnjeg uređenja, rekonstrukcije izvornih prostornih jedinica, građevinske sanacije svih podova, zidova, stropova te rekonstrukcije i uvođenje novih instalacija kao i rekonstrukcije i građevinske sanacija krovišta i krovnog pokrova i rekonstrukcije i građevinske sanacije pročelja.

–          Gradskog parka kojem nije potrebna revitalizacija u smislu izgradnje novih građevina nego u smislu održavanja i obnove nestalih dijelova parka za što je potreban konzervatorskI projekt obnove parka.

–          Židovskog groblja na kojem je nakon završene prve faze konstruktivne sanacije krovišta, međukatne konstrukcije i podova u iznosu od 140.000,00 kuna u sljedećoj godini potrebno osigurati ostatak sredstava od cca 280.000,00 kuna za dovršetak ovog kulturnog dobra kako bi se u 2013. moglo započeti sa sanacijom spomenika na židovskom groblju uz mrtvačnicu.

Skip to content