Održana Skupština razvojne agencije Sjever-Dan d.o.o.

dan

U prostorijama Grada Koprivnice održana je sjednica Skupštine Razvojne agencije Sjever-Dan d.o.o.. Na Skupštini na kojoj je nazočio i gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin između ostalog podnijeto je preliminarno izvješće o radu i poslovanju Agencije u 2012. godini i prijedlog plana rada i prihoda za 2013. godinu, donesena Odluka o korištenju oslobođenih sredstava osnivača-članova Društva iz temeljnog kapitala te Prijedlog zaključka o osnivanju operativnih timova za korištenje strukturnih fondova EU.

 

 

 

Skip to content