Gradonačelnik Ivica Kirin mađarskim županima i gradonačelnicima prezentirao projekte regionalnog i nacionalnog značaja

kirin 11Na radnom sastanku koji je održan u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, a kojoj su između ostalog nazočili župan mr. Attila Gelenncser iz Somodgy županije,

mr. Tiffan Zsolt, župan Baranya županije i župan Virovitičko-podravske županije Tomislav Tolušić te gradonačelnici mađarskih gradova Szentlorinca i Szigettvar kao i predstavnici gradova Barcha i Kaposvara gradonačelnik Grada Virovitice prezentirao je projekte od regionalnog i nacionalnog značaja.

U uvodu je istaknuo je da je prioritet u suradnji u sljedećim godinama nominiranje što više projekata regionalnog karaktera zbog korištenja fondova EU koji su na raspolaganju u visini čak milijardu EURA, nakon čega je pobrojao i posebno obrazložio strateške projekte koji će direktno i indirektno utjecati i na ove dvije mađarske nama susjedne županije:

 

 • Izgradnja gospodarsko-turističke željezničke pruge Virovitica-Barch (nekoliko razgovora je obavljeno sa HŽ i ministarstvom prometa ista je uvrštena i u važeći županijski prostorni plan i u prostorni plan uređenja grada Virovitice koji će se donijeti za dva mjeseca)

 

 • Izgradnja prvog dijela brze ceste D2 Virovitica –  Osijek – C5 (građevinska dozvola Virovitica- Suhopolje u duljini 9 km, u tijeku otkup zemljišta i pripreme za arheološke radove, izrada dokumentacije za glavni projekt Suhopolje- Slatina, ove godine se očekuje izrada Studije utjecaja na okoliš Slatina- Osijek- Srbija)

 

 • Izgradnja II faze brze ceste D2 Virovitica- Koprivnica- Varaždin – A3 –  Maribor  Slovenija ( u iduće dvije godine očekuje se izrada Studije utjecaja na okoliš)

 

 • Izgradnja brze ceste D5 ili europskog kooridora B5 Barch – Virovitica – Okučani – Banja Luka (BiH) (u tijeku je nominacija prema Hrvatskim cestama za izradu Studije utjecaja na okoliš gradovi Virovitica, Daruvar, Pakrac, Lipik)

 

 • Modernizacija postojeće državne pruge od Koprivnice do Osijeka

 

 • Izgradnja teretnog terminala i velikog parkirališta za kamione u Sjevernoj zoni Grada Virovitice

 

 • Izgradnja najveće poduzetničke mega zone Zapad u EU (sada grad ima riješeno 800 000 m2, u tijeku je donošenje PPUG za formiranje zone na 3.5 mil m2 i u konačnici u fazi III zona oko 5.5 mil m2

 

 • Sam grad Virovitica ima mogućnosti širenja na 12 000 ha ili 12 mil m2 zemljišta za poduzetničke zone na zapadnom dijelu  grada (gospodarstvo će se bazirati na prehrambeni sektor, proizvodnju zdrave hrane, skladištima razne vrste i prerađivačkoj industriji u kojima imamo tradiciju od proizvodnje namještaja, odjeće i obuće)

 

 • Projekt rijeka Drava – Virovitica ili Ođenica I  (uređenje rijeke Ođenice od izvorišta do kraja grada sa tri ustave na  samom kanalu i izgradnjom akumulacija uzvodno i to: akumulacija Franjevina  3- 5 mil m3 vode, akumulacija Virovitička jezera 1-2 jezero, čiščenje i stavljanje 8 uzvodnih jezera i šumarijskog ribnjaka, te izgradnja akumulacije na 11 jezeru zapremine 300 000 m3 vode i izgradnja akumulacije u samom gradu Virovitici zapremine 300 000 m3) (izrađena je građevinsko tehnička studija i nominacije za dokumentaciju su u tijeku

 

 • Projekt rijeka Drava – Virovitica ili Ođenica II ( uređenje rijeke Ođenice od Virovitice do rijeke Drave u svrhu obrane od poplava, navodnjavanja nekoliko tisuća ha zemlje, razvoj turizma i rekreacije, izgradnja ustava i pumpi radi punjenja kanala u ljetnim mjesecima) ( razgovori sa hrvatskim vodama u tijeku)

 

 • Virovitica razvoj turizma sada trenutno kroz donošenja PPUG-a grada Virovitice planira na površini od 350 ha sa  sljedećim sadržajima: termalno rekreacijski centar Vegeška sa gradnjom svih sdržaja za šport i turizm u centru grada na povrini od 40 ha, gradnja hotela na dijelu bivšeg vojnog skladišta Šištat na području 12 ha , gradnja golf terena ili hipodroma na prostoru ispred Šištata  80 ha, izgradnja športskog aerodoma i heliodroma na površini 20 ha, izgradnja eko-etno sela, auto kampa,  međunarodne biker kuće i drugih sadržaja za šport i rekreaciju na početku Virovitičkih jezera.

 

 • Iskorištavanje geotermalnog potencijala za grijanje objekta za turističke, stambene i poslovne i javne svrhe na području cijelog grada, za proizvodnju hrane u plastenicima i staklenicima i drugo (u tijeku su aktivnosti na izradi pred studije)

 

 • Izgraditi sve sadržaje za turistički potencijal rijeke Drave, Bilogore bogatih šuma i vodnih površina, flore i faune kroz  turističke staze biciklističke, moto, planinarske, šetnice, izletišta sa  prirodnim sadržajima i dr 8 (u tijeku je nominacija za EU projekt  Virovitička jezera, dobiveno pravo građenja od min. Poljoprivrede)

Na kraju izlaganja gradonačelnik Ivica Kirin posebno je naglasio uvjerenje da će Virovitica će kroz desetak godina postati najveće prometno, gospodarsko i turističko središte ovog dijela regije. Razlog takvog uvjerenja izrazio je kroz činjenicu da se na području grada trenutno radi se na stotinjak projekta u vrijednosti oko 5 milijardi kuna koji će se financirati iz gradskog, županijskog i državnog proračuna te u velikoj mjeri i iz proračuna EU.

Kadrovski potencijal praćenja i pisanja projekta zasniva se kroz regionalnu Razvojnu agenciju Sjever-DAN, Županijsku razvojnu agenciju VIDRA, Gradsku razvojnu agenciju u osnivanju VTA, Lokalne agencijske grupe LAG Virovitica, te stručne suradnike u tijelima grada, županije te pripadajućih javnih poduzeća, institucija i agencija.

 

Skip to content