Grad Virovitica sufinancirat će program predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju koji je predviđen od sljedeće školske godine

Kako napreduju radovi na izgradnji novog Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, tako se pripremaju i novi programi koji će se realizirati preseljenjem u novu zgradu. Prije svega, riječ je o programima predškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja za koje sadašnja zgrada nema uvjete.

Na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća tako je donesena Odluka o proširenju djelatnosti COOR-a na srednjoškolsko obrazovanje, dok je na prvoj ovogodišnjoj usvojena Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju.

Navedeni programi bi se, po dobivanju potrebnih suglasnosti nadležnog Ministarstva, trebali početi provoditi od sljedeće školske godine, odnosno preseljenjem u novu zgradu. Time će se steći materijalni uvjeti kako za predškolski odgoj, tako i srednjoškolsko obrazovanje pošto će na raspolaganju biti pripadajuće radionice i kompletna oprema.

Predškolski odgoj je izuzetno važan za djecu s teškoćama u razvoju, a rano uključivanje i rana intervencija svakako su najvažniji jer se izgubljeno vrijeme nikako ne može nadoknaditi, rekla je Margarita Kovačević dodavši da je prijedlog da dio djece boravi u punom opsegu u COOR-u, a drugi dio da se priprema za integraciju u redoviti sustav.

Jedna grupa djece, ona s većim teškoćama, punih bi 10 sati boravila u COOR-u, a druge dvije grupe bi dio tjedna boravile kod nas u Centru, a dio u redovnom vrtiću. Znači, kod nas bi dobila potrebnu stručnu pomoć te bi mi tako bili prijelaz ka uključivanju u redovne sustave, kazala je Margarita Kovačević. (virovitica.hr)

Skip to content