Grad Virovitica sufinancira radionicu za pripremu državne mature

Na 27. sjednici Kolegija gradonačelnika razmotren je zahtjev Udruge Omega 7 o provođenju Radionice za pripremu državne mature 2010. godine. Udruga prirodoslovaca krenula je u organizaciju radionica za pripremu državne mature za sve srednjoškolce i to iz obveznih predmeta kao što su matematika, te hrvatski, engleski i njemački jezik, ali i izbornih predmeta …1 1263371163Na 27. sjednici Kolegija gradonačelnika razmotren je zahtjev Udruge Omega 7 o provođenju Radionice za pripremu državne mature 2010. godine. Udruga prirodoslovaca krenula je u organizaciju radionica za pripremu državne mature za sve srednjoškolce i to iz obveznih predmeta kao što su matematika, te hrvatski, engleski i njemački jezik, ali i izbornih predmeta i to fizike, kemije, informatike, politike i gospodarstva i psihologije. Radionice iz obveznih predmeta biti će organizirane na osnovnoj i višoj razini u svim školama prema programu koji su predložili predmetni nastavnici, a koji je u skladu s predloženim katalozima državne mature dok će radionice iz izbornih predmeta biti organizirane u Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici. Izravni korisnici projekta biti će učenici četverogodišnjih škola u gradu Virovitici, a u realizaciji projekta sudjelovati će 14 profesora.
Početak projekta predviđen je po završetku zimskih praznika i to petkom popodne subotom i proljetnim praznicima, dok je završetak projekta predviđen za mjesec lipanj.

2 1263371317– Grad će u ovom projektu sudjelovati sa 30.000 kuna kako bi se budućim studentima omogućila što jeftinija priprema i ona će iznositi simboličnih 100 kuna po predmetu dok se u Hrvatskoj kreće i do 3000 kuna po predmetu što u ovo doba krize sigurno predstavlja jednu od anti recesijskih mjera rekao je na sjednici gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin.

Skip to content